Don't Miss
Home » Wiadomości » Wysokiej jakości usługi administracyjne w gminie Borzęcin

Wysokiej jakości usługi administracyjne w gminie Borzęcin

Gmina Borzęcin wraz z siedmioma innymi partnerami samorządowymi przystąpiła do realizacji projektu w ramach osi 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18. „Wysokiej jakości usługi administracyjne”. Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności Gminy Borzęcin oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia określonych celów przez: wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy; podniesienie kompetencji kadr poprzez szkolenia z obszaru podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w zakresie m.in. obsługi podatkowej, w tym  stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi petenta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarze podatków i opłat lokalnych, orzecznictwa w zakresie zarządzania nieruchomościami; wprowadzenie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje w postaci platformy online; elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości.

W ramach projektu zakłada się uruchomienie w gminie Borzęcin m.in.:

  • Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych (PPPZ) – umożliwiającego korzystanie z ogólnopolskiej platformy usług publicznych e-PUAP,
  • Portalu Podatkowego Mieszkańca (e-Portal) – umożliwiającego bieżące weryfikowanie zobowiązań mieszkańca wobec urzędu tj. zobowiązania podatkowe, opłaty za usuwanie odpadów. Weryfikowanie stanu załatwienia sprawy złożonej w urzędzie oraz dokonywanie płatności on-line dzięki jednej z dwóch platform KIR lub przelewy24,
  • Dostępu do portalu inwestycji – poszukiwanie inwestycji na mapie Google Maps, filtrowanie/sortowanie ofert inwestycyjnych, wytyczenie trasy dojazdu na mapach, wyświetlanie, pobieranie w PDF i drukowanie danej oferty, komunikację z JST w sprawie oferty drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail i ePUAP, prezentowanie informacji o lokalach i nieruchomościach gruntowych,
  • Elektronicznego Obiegu Dokumentów – oprogramowanie wewnętrzne.

Zakres planowanych szkoleń dla pracowników w ramach projektu obejmuje: zmiany w podatkach i opłatach lokalnych, KPA i orzecznictwo w podatkach i opłatach, ordynację podatkową – najnowsze zmiany, obsługę e-dokumentu w ESOD i SD wg. instrukcji kancelaryjnej, narzędzia elektroniczne – przetwarzanie tekstów WORD, narzędzia elektroniczne – arkusze kalkulacyjne EXCEL, zarządzanie samorządowym zasobem nieruchomości i zasobem Skarbu Państwa, prawne aspekty planowania i zagospodarowania przestrzennego w samorządzie gminnym, gospodarkę nieruchomościami, odpadami i ochronę środowiska, praktyczne aspekty promocji, zbywania, dzierżawy i najmu zasobów nieruchomości, procedury oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste wraz z ustaleniem opłat i ich aktualizacją, tworzenie i zarządzanie mieszkaniami wspomaganymi, komunikację i obsługę petenta, zarządzanie personelem i delegowanie zadań, zarządzanie satysfakcją petenta, KPA i orzecznictwo – najnowsze zmiany, zarządzanie e-dokumentem w świetle KPA i instrukcji kancelaryjnej oraz cyberprzestępczość, bezpieczeństwo w pracy z komputerem i przeglądarką internetową.

Wysokość dofinansowania dla realizowanego na terenie 8 gmin projektu wyniesie 1 244 368 złotych, z czego 155 546 złotych zostanie zaangażowane w gminie Borzęcin. Gmina bezpośrednio nie ponosi żadnych kosztów finansowych. Wkład własny beneficjenta stanowi udział pracowników w szkoleniach podnoszących kwalifikacje kadry.

ug

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast