Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » X Forum Inwestycyjne w Tarnowie – Ludzie, technologie, zarządzanie

X Forum Inwestycyjne w Tarnowie – Ludzie, technologie, zarządzanie

O technologiach finansowych (FinTech), nowych technologiach w energetyce i w służbie zdrowia, nowoczesnych systemach zarządzania w przedsiębiorstwach oraz praktycznym zastosowaniu rozwiązań innowacyjnych w biznesie dyskutowano 24 i 25 kwietnia w Tarnowie gdzie odbyło się już X Forum Inwestycyjne – impreza ciesząca się coraz większa marką nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. W tym roku forum miało hasło: ”Ludzie – Technologie – Zarządzanie”.

W konferencji udział wzięło 400 gości z kilkunastu krajów Europy i Azji – reprezentanci świata biznesu, polityki oraz nauki, twórcy startupów, przedstawiciele największych firm doradczych, sektora IT i koncernów przemysłowych. W ramach jubileuszowego Forum odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń − bloków tematycznych, paneli dyskusyjnych, wykładów, prezentacji oraz raportów.

Tradycyjnie Forum Inwestycyjne stało się też miejscem, gdzie twórcy startupów otrzymali szansę zaprezentowania swojego innowacyjnego pomysłu przed inwestorami i przedstawicielami dużego biznesu z Polski i zagranicy, zdobycia środków na rozwój swojego projektu oraz znalezienia inwestora dla jego realizacji.
Pierwszy dzień X Forum Inwestycyjnego w Tarnowie zwieńczyła Uroczysta Gala wręczenia nagród Inwestycja i Inwestor Roku. Nagrodę Inwestycja Roku otrzymała spółka Ardigen S.A. Inwestorem Roku została firma Work Service S.A.

Drugiego dnia konferencji wręczone zostały nagrody w konkursie Startup Award 2017. Nagrodę główną w wysokości 50 tys. zł. zdobył SiDLY Care. Nagrodę drugą w kwocie 30 tys. zł. otrzymała firma PelviFly, natomieas trzecie miejsce i nagroda w kwocie 20 tys. przypadła FeetSafety. Partnerem Konkursu był PKN ORLEN.
Zwycięzcą Konkursu Robot Show 2017, zdobywając nagrodę w wysokości 10 tys. zł., został Robot Podwodny „Wiatka” zespołu konstruktorskiego spółki Bisonte, spin-offa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W ciągu dwóch bardzo intensywnych dni odbyło się również wiele paneli dyskusyjnych podczas których poruszano wiele tematów istotnych dla rozwoju gospodarki innowacyjnej, dającej szansę na pomyślną rywalizację na coraz bardziej wymagającym globalnym rynku.

Wśród uczestniczących w Forum gości był również Tomasz Latocha – V-ce Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (MARR) S.A. w Krakowie, który został zaproszony do uczestnictwa w panelu pod zatytułowanym „Transfer technologii – jak współdziałać w czasach przyspieszonego rozwoju?
Moderatorem dyskusji był Jerzy Meysztowicz – Poseł, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju, a panelistami:
• Thomas Boettger – Dyrektor Zarządzający, XEOS,
• Thomas Jodar – CEO & Co-founder, Square Data S.A.,
• Tomasz Latocha – Wiceprezes Zarządu, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (MARR SA),
• Kazimierz Wiatr – Senator, Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Tomasz Latocha, jako praktyk zajmujący się na co dzień wspieraniem firm w rozwoju ich biznesu, w tym kilkudziesięciu startupów, którymi MARR aktualnie się opiekuje i wspiera ich rozwój, podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi obecnej sytuacji oraz sugestiami w jakim kierunku powinny iść dalsze działania państwa, samorządów, uczelni i biznesu, aby ta współpraca przynosiła pozytywne owoce przyszłości, kiedy środki unijne przestaną odgrywać taką jak obecnie rolę finansowaniu równego rodzaju przedsięwzięć.

Obowiązująca od stycznia 2016 r. ulga pozwala odliczać od podstawy opodatkowania od 110 do 130 % wyodrębnionych w ewidencji kosztów kwalifikowanych działalności B+R (badawczo-rozwojowej). Jednak niemal połowa firm nie planuje z niej skorzystać z tej ulgi. Przyczyny są różne, min:
• brak wiedzy na jej temat,
• brak informacji o szczegółowych zasadach jej działania,
• obawy budzi również brak jednorodnego podejście organów podatkowych do przedstawionych w rozliczeniu kosztów, a co za tym idzie, poprawności kwalifikacji do skorzystania z nowej ulgi.

W związku z tym konieczna jest modyfikacja obecnych mechanizmów tak aby nie zahamować pozytywnego trendu i powoli zastępować mechanizmy dotacji, których znaczenie wraz z wyczerpywaniem się puli środków z UE będą maleć. A więc modyfikacja powinna iść w kierunku np.:
– ułatwienia w zakładaniu firm typu start-up,
– zgody na większe ryzyko w przypadku innowacyjnych przedsięwzięć,
– utworzenie np: państwowych funduszy zasiewowych,
– ułatwienia w komercjalizacji wyników badań jednostek naukowych
– zastosowania odmiennego podejście do MŚP i do dużych przedsiębiorstw.
– zatrzymać odpływu naukowców z Polski.

Dostępność kadry badawczej z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem. (Tu pojawia się pole do działania dla rządu, który powinien przygotować rozwiązania zachęcające ich do pozostania w kraju lub powrotu.) Dotychczasowe doświadczenia pokazują, iż pomimo rosnących nakładów finansowych na B+R cały czas brakuje w naszym społeczeństwie wzajemnego zaufania i nastawienia na pracę zespołową. Dlatego bardzo trudno zaimplementować na naszych uczelniach oraz w firmach elementy związane z budowaniem kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, wspieraniu innowacyjności, otwartości i pracy zespołowej. Należy budować płaską strukturę, nisko sformalizowaną, wyspecjalizowaną, elastyczną, sprzyjającą innowacyjności i transferowi wiedzy.
Przykład dobrego współdziałania czterech organizacji to np: CeBiM. (Centrum Businnes in Małopolska). Liderem projektu jest MARR a uczestnikami KPT (Krakowski Park Technologiczny), Województwo Małopolski, KPP (Krakowskie Parki Technologiczne.

To innowacyjny w skali kraju projekt Oferuje on:
• obsługę inwestorów krajowych i zagranicznych
• dostęp do największej bazy terenów inwestycyjnych w regionie
• pomoc w uzyskaniu grantów inwestycyjnych
• zwolnienia podatkowe w specjalnej strefie ekonomicznej
• wsparcie eksporterów w zdobywaniu informacji o zagranicznych rynkach
• oferty współpracy B2B

Właśnie takiego klimatu organizacyjnego wymagają nowoczesne przedsiębiorstwa, szczególnie te z obszaru nowych technologii. Firmy działające na styku nauki i biznesu, muszą stanowić dzisiaj źródło tworzenia nowej wiedzy, wynalazków i innowacji. Żeby spełnić ten cel: struktura organizacyjna, model zarządzania oraz kultura powinny sprzyjać przeprowadzaniu szybkich zmian, promować i wspierać poszerzanie wiedzy i ciągły rozwój.

IB

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast