Nie przegap
Strona główna » Kultura » Zastrzyk gotówki dla małopolskich zabytków

Zastrzyk gotówki dla małopolskich zabytków

Aż 2,6 mln zł przeznaczył Samorząd Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach znajdujących się w Małopolsce, które są wpisane do rejestru zabytków. Pochodzące z budżetu województwa dotacje pozwolą na przeprowadzenie prac w 120 obiektach. Środki w kwocie łącznej 180 tysięcy złotych wesprą prace remontowe przy 9 obiektach zabytkowych na terenie powiatu brzeskiego.

– Małopolska słynie z zabytków. Wiedzą o tym doskonale turyści, którzy z roku na rok coraz liczniej odwiedzają nasze województwo. Tylko w ubiegłym roku gościliśmy w Małopolsce prawie 15 mln osób. Zdecydowana większość z nich przyjechała po to, aby podziwiać skarby naszej lokalnej architektury. Jednak to, co piękne wymaga też nieustannej opieki. Także na zabytkach upływ czasu odciska swoje piętno, dlatego potrzeba nieustannych zabiegów konserwatorskich, aby zachować to co najcenniejsze dla kolejnych pokoleń – przekonuje Leszek Zegzda z zarządu województwa.

Realizowane dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego projekty zapobiegną zniszczeniu wielu cennych dzieł architektury murowanej i drewnianej, polichromii ściennych, rzeźb, obrazów i rzemiosła artystycznego. Wśród 120 dofinansowanych projektów znalazły się też dwa obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO.

O dotację w konkursie „Ochrona zabytków Małopolski” mógł ubiegać się każdy podmiot, który jest właścicielem lub posiadaczem zabytku. Wśród tegorocznych wnioskodawców przeważają parafie, zgromadzenia i klasztory, gminy wyznaniowe, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby prywatne. Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką można było się ubiegać to 200 tys. zł.

Wykaz projektów z powiatu brzeskiego, które otrzymały dofinansowanie:

ZADANIEWNIOSKODAWCA Kwota z Budżetu Województwa Małopolskiego (zł)

Brzesko, neogotycka kaplica Sumińskich-Ożegalskich,
XIX/XX wiek, remont kaplicy – I etap

Parafia Rzymskokatolicka pw.
NMP Matki Kościoła i św. Jakuba
Ap. w Brzesku
20 000

Szczurowa, kościół pw. św. Bartłomieja Ap. w
Szczurowej, 1893 r., prace konserwatorskie przy części
polichromii sklepienia nawy głównej kościoła

Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Bartłomieja Ap. w Szczurowej 
20 000

Gnojnik, kościół parafialny pw. św. Marcina Biskupa z
1382 r., II etap konserwacji technicznej i estetycznej
ołtarza głównego z 1766 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Marcina Biskupa w Gnojniku 
20 000

Wojakowa, rzeźba św. Stanisława B.M., obraz Matki
Boskiej Wojakowskiej, obraz św. Józefa, trzy cokoły,
XVIII w., konserwacja i restauracja

Parafia Rzymskokatolicka pw.
Matki Bożej Wniebowziętej w
Wojakowej
15 000

Borzęcin, ołtarz Matki Boskiej Różańcowej i ołtarz św.
Józefa, poł. XIX w., konserwacja techniczna i
estetyczna obiektów wraz z figurami i obrazami

Parafia Rzymskokatolicka pw.
Narodzenia NMP w Borzęcinie 
50 000

Dębno, polichromia wnętrza kościoła, lata 50. XX w.
(kościół z XV w.), pełna konserwacja polichromii nawy i
części prezbiterium

Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Małgorzaty w Dębnie 
15 000

Szczepanów, stacje Drogi Krzyżowej, 1857 r.,
zakończenie konserwacji stacji Drogi Krzyżowej z
kościoła pw. św. Marii Magdaleny i Stanisława Biskupa
w Szczepanowie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Marii Magdaleny i Stanisława
Biskupa w Szczepanowie 
10 000

Czchów, gotyckie polichromie prezbiterium kościoła
parafialnego pw. Narodzenia NMP w Czchowie, XIV
wiek, konserwacja techniczna i estetyczna polichromii
południowej ściany prezbiterium kościoła

Parafia Rzymskokatolicka pw.
Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny w Czchowie
10 000

Uście Solne, ołtarze z barokowego kościoła
parafialnego wykonane przez miejscowego artystę
Antoniego Wróbla, XVIII-XX w., konserwacja
(kontynuacja)

Parafia Rzymskokatolicka pw.
Apostołów Piotra i Pawła w Uściu
Solnym 
20 000

malopolskie.pl

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast