Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » “Gryf 2016” – atak terrorystyczny w Urzędzie Gminy w Borzęcinie (ćwiczenia)

“Gryf 2016” – atak terrorystyczny w Urzędzie Gminy w Borzęcinie (ćwiczenia)

dsc_0137_600x400W godzinach popołudniowych do Urzędu Gminy w Borzęcinie wkraczają zdesperowani interesanci. Proszą o spotkanie z Wójtem w sprawie przydzielenia mieszkania socjalnego. Ich prośba spotyka się jednak z odmową z uwagi na brak takich lokali socjalnych. Petenci barykadują się w sekretariacie, biorą zakładników i grożą podpaleniem budynku i osób, jeżeli ich prośba nie zostanie spełniona. Powiadomione zostają służby ratunkowe, trwa ewakuacja osób z budynku. Jeden z desperatów grozi Wójtowi nożem, domaga się pozytywnej decyzji w swojej sprawie. Wójt symuluje rozmowę telefoniczną z pracownikiem zajmującym się przydziałem mieszkań, stosuje fortel, aby wraz z przestępcą opuścić sekretariat. Gdy pod pretekstem dokonania formalności wychodzą z pomieszczenia, Policja obezwładnia przestępcę i uwalnia Wójta z rąk terrorysty. Drugi z desperatów nadal przetrzymuje innego zakładnika, w akcie desperacji podpala pomieszczenia łatwopalną substancją. W wyniku pożaru przestępca doznaje oparzeń ciała. Do działań wkracza Policja i Straż Pożarna. Ranny desperat zostaje zabrany przez karetkę pogotowia – taki scenariusz miały ćwiczenia antyterrorystyczne przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Borzęcinie, będące jednym z zagadnień wieloszczeblowego ćwiczenia powiatowego pod kryptonimem „Gryf 2016″.

Organizatorem ćwiczeń było Starostwo Powiatowe w Brzesku. W jego przygotowanie i przeprowadzenie zaangażowane były służby i instytucje: Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie, Gmina Borzęcin zaangażowana w przeprowadzenie praktycznego elementu ćwiczenia (zdarzenie terrorystyczne) na terenie urzędu oraz urzędy gmin z terenu powiatu brzeskiego.

Temat tegorocznego wieloszczeblowego ćwiczenia powiatowego “Gryf 2016″ to „Doskonalenie systemu kierowania realizacją zadań obronnych z elementami zarządzania kryzysowego na terenie powiatu brzeskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”.

Ćwiczenie powiatowe przeprowadzono w dwóch etapach. W ramach pierwszego etapu, w dniu 4 października br. w stałych siedzibach urzędów na terenie powiatu przeprowadzono ćwiczenia obejmujące zagadnienia szkoleniowe z organizacji i funkcjonowania Głównego Stanowska Kierowania oraz Stałego Dyżuru w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Sprawdzono systemy łączności. Zespół Głównego Stanowiska Kierowania wypracowywał decyzje, oraz realizował założone własne scenariusze działań do otrzymanych zadań obronnych.
W dniu 5 października br. przeprowadzono drugi etap ćwiczenia obejmujący zagadnienia praktyczne polegające na uruchomieniu akcji kurierskiej na terenie powiatu i przeprowadzeniu działań antyterrorystycznych na terenie gminy Borzęcin.

Podczas ćwiczeń w starostwie powiatowym, jak i w urzędach administracji samorządowej szczebla gminnego wzmocniono ochronę obiektów, uruchomiono Stały Dyżur i rozwinięto Główne Stanowisko Kierowania. Komenda Powiatowa Policji realizowała zintensyfikowane działania obronne obiektów użyteczności publicznej, zabezpieczała trasy kurierskie oraz prowadziła działania antyterrorystyczne na terenie Gminy Borzęcin. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej utrzymywała gotowość do prowadzenia akcji wynikających z powstałych zagrożeń. Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku uruchomił Stały Dyżur, monitorował rozwój sytuacji i utrzymywał gotowość do prowadzenia akcji ratunkowych. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie przygotowała i uruchomiła akcję kurierską na terenie powiatu.

W trakcie ćwiczenia praktycznego sprawdzone zostały m.in. takie elementy szkoleniowe jak: uruchomienie procedur powiadamiania i alarmowania, współdziałanie służb, ich koordynacja i umiejętność działania w zespole, przeprowadzenie ewakuacji pracowników i petentów, prowadzenie działań antyterrorystycznych w obiekcie Urzędu Gminy Borzęcin, udzielanie pomocy i transport poszkodowanych do placówek medycznych.

ug

Fot. Maciej Mazur

 

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast