Don't Miss
Home » Region » Zdobądź dotację na zbiorniki małej retencji i budowę dróg

Zdobądź dotację na zbiorniki małej retencji i budowę dróg

Dodatkowe 2 mln zł przeznaczył Zarząd Województwa Małopolskiego na sfinansowanie zadań związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji. W ramach ogłoszonego – drugiego w tym roku – naboru można starać się m.in. o dofinansowanie modernizacji lub budowy zbiorników małej retencji lub dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Nabór potrwa do 15 czerwca br.

W ramach trwającego właśnie naboru można starać się m.in. o dotacje na zagospodarowanie istniejących zbiorników małej retencji lub budowę nowych. Ich właściwe utrzymanie musi jednak przyczynić się do zabezpieczenia upraw w okresie suszy oraz poprawić jakość gruntów użytkowych. Oznacza to, że nie można starać się np. o wsparcie finansowe na stawy rybne czy stopnie wodne. Warto skorzystać z tej szansy, bo maksymalne dofinansowanie tego typu zadań to aż 80%.

Ponadto, można też uzyskać dofinansowanie na:

 • rekultywację i zagospodarowanie na cele użytkowe i przyrodnicze gruntów zniszczonych przez działalność człowieka,
 • budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
 • użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej,
 • wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych,
 • zakup sprzętu (pomiarowego i informatycznego) niezbędnego do prowadzenia ewidencji gruntów i ich ochrony.

O dotację na każde z tych zadań mogą starać się zarówno osoby prawne (m.in. gminy, firmy), jak i mieszkańcy (właściciele gruntów).

W pierwszym tegorocznym naborze wniosków na zadania związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji zarząd województwa rozdzielił ponad 12 mln zł, które trafiły do gmin i osób fizycznych.

Wnioski w trawającym naborze należy:

 • przesłać pocztą na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  Departament Rolnictwa i Geodezji
  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
 • lub dostarczyć osobiście na Dziennik Podawczy UMWM (Kraków, ul. Racławicka 56, nowy budynek, parter lub ul. Basztowa 22).

W przypadku dostarczenia wniosków pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Warto pamiętać, że starając się o środki na zbiornik, trzeba również dołączyć potrzebne dokumenty – w tym m.in. kopię mapy ewidencji gruntów, wypis z operatu ewidencji gruntów dotyczący danej nieruchomości, a także wszelkie konieczne pozwolenia czy zgłoszenia.

Więcej informacji, w tym formularz wniosku i regulamin, znajdują się na stronie BIP UMWM.

malopolska.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast