Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Zrealizowano projekt ABC Indywidualizacji Nauczania w gminie Borzęcin

Zrealizowano projekt ABC Indywidualizacji Nauczania w gminie Borzęcin

2012-06-01_12.12.46W gminie Borzęcin zrealizowano projekt „ABC nauki – indywidualizacja nauczania w klasach I – III”. W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia edukacyjne, w szczególności dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, gimnastykę korekcyjną dla uczniów z wadami postawy, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np.: hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.

W ramach projektu doposażono bazę dydaktyczną szkół w materiały dydaktyczne konieczne do realizacji procesu indywidualizacji.

Projekt pn. „ABC nauki – indywidualizacja nauczania w klasach I – III Gminy Borzęcin” był wspófinansowany przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych. Wartość pozyskanego dofinansowania zamknęła się kwotą ponad 120 tysięcy złotych.

ug

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast