Nie przegap
Strona główna » Felietony » 10 lat na czele samorządu – rozmowa z Wójtem Gminy Dębno Grzegorzem Brachem

10 lat na czele samorządu – rozmowa z Wójtem Gminy Dębno Grzegorzem Brachem

brachJest pan jednym z trzech  wójtów w powiecie brzeskim, którzy pod koniec ubiegłego roku obchodzili dziesięciolecie gminnych rządów. Kiedy dokładnie objął pan stanowisko?

Funkcję wójta objąłem w 2002 roku. Wcześniej jednak przez cztery lata byłem radnym gminnym i wiceprzewodniczącym rady, a więc w chwili obejmowania stanowiska wójta miałem już czteroletnie doświadczenie w pracy samorządowej.

W jakim stanie zastał pan gminę obejmując funkcję wójta?

Jeśli chodzi o duże inwestycje, to muszę przyznać, że w miarę kompleksowo były już wtedy przeprowadzone w gminie wodociągowanie i gazyfikacja. Gaz doprowadzony był do wszystkich miejscowości. Natomiast doprowadzonej wody nie miały jedynie Niedźwiedza oraz część Łysej Góry i Dołów. Zatem niejako z automatu zadanie dokończenia wodociągowania stało się pierwszym do wykonania i tak właśnie się stało.

Jak przedstawiała się sytuacja w gminnej oświacie?

Niestety sytuacja w szkolnictwie była bardzo zła. Był to wynik przejęcia przez samorząd szkół zarządzanych wcześniej przez kuratorium. Właściwie wszystkie przejęte przez gminę szkoły wymagały kapitalnych remontów, które z udziałem środków zewnętrznych zostały przez nas wykonane. Przeprowadziliśmy remonty szkół w Porąbce Uszewskiej, Biadolinach, Maszkienicach, Łysej Górze, Dębnie, Łoniowej, Jaworsku i Niedźwiedzy.

Zatem wodociągowanie, gazyfikacja i remonty w szkołach zostały wykonane, a jak przedstawiała się kanalizacji w gminie?

W chwili, kiedy obejmowałem stanowisko była gotowa dokumentacja dotycząca kanalizacji części Porąbki i Dębna. Niestety straciła ważność i w związku z tym należało zaktualizować wszystkie wcześniejsze ustalenia, a więc wszystkie mapy, pozwolenia i w znacznej części zmienić przebieg sieci kanalizacyjnej, ponieważ powstały w międzyczasie nowe domy i osiedla, a także dokonano nowego podziału działek, które zmieniły właścicieli. W związku z zaistniałymi zmianami musieliśmy w ciągu pierwszych dwóch lat uporać z tym problemem. Gmina zaliczana jest do aglomeracji, które mają powyżej 1500 RLM (równoważnej liczby mieszkańców). Nie obejmował nas zatem MRPO (Małopolski Regionalny Program Operacyjny). Aby zrealizować nałożone na gminę zadania związane z kwestią oczyszczania ścieków, skorzystaliśmy z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Za pieniądze pochodzące z WFOŚ oraz środków własnych gminy, dokończyliśmy kanalizację Woli Dębińskiej, Dębna i Porąbki Uszewskiej. Ważnym zadaniem było również przejęcie utworzonej przez mieszkańców spółki wodno – ściekowej w Maszkienicach. Zmodernizowaliśmy oczyszczalnie w Woli Dębińskiej (zwiększyła dwukrotnie wydajność), Łysej Górze i Maszkienicach. Niedawno zakończyliśmy kanalizację miejscowości Jastew i kończymy takie samo zadanie w przysiółku Dębczak. Gotowa jest także dokumentacja dotyczącą kanalizacji Łysej Góry, Sufczyna, Perły i Biadolin. To będzie sieć o długości 40 kilometrów. To zadanie powinniśmy zrealizować w latach 2015 – 2016.

Jak przedstawia się sytuacja dotycząca dróg w gminie Dębno?

W chwili objęcia stanowiska dziesięć lat temu, drogi w gminie, jak zresztą w całym kraju wymagały remontów i przebudowy. Nie wynikało to ze złego gospodarowania, ale w tamtych latach zmieniło się między innymi natężenie ruchu, zwiększała się stale liczba pojazdów i zmieniła się struktura pojazdów poruszających się po drogach (wzrósł tonaż). Od tamtego czasu od 8 do 10 kilometrów dróg rocznie było przebudowywanych, remontowanych, bądź oddawanych do użytku jako nowe odcinki. Korzystaliśmy między innymi ze środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Sporo środków na ten cel pochodziło także z MSWiA. Pochodziły z funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wprawdzie nasza gmina nie była dotknięta przez typowe powodzie, a raczej przez lokalne podtopienia, to jednak sporo uszkodzeń powstało w wyniku wezbrań małych potoków i osuwisk. Osuwiska to zresztą odrębny temat. Zlikwidowaliśmy w ostatnich latach  osuwiska w Łysej Górze, Niedźwiedzy i Porąbce Uszewskiej. Teraz przed nami duże zadanie czyli stabilizacja osuwiska w Jaworsku, które uaktywniło się na obszarze 4 hektarów. To trudne zadanie, ponieważ w tym miejscu przebiega droga gminna, linia energetyczna, wodociąg i znajdują się tam również zabudowania.

Poruszając się po terenie gminy, nie trudno zauważyć, że w wielu miejscowościach wybudowano sporo nowych chodników.

Rzeczywiście wybudowaliśmy jak się okazuje rekordową ilość chodników w powiecie brzeskim. Było to zadanie realizowane wspólnie z powiatem przy pięćdziesięcioprocentowym wkładzie obu podmiotów. Powstały ciągi komunikacyjne w Niedźwiedzy, Dołach, Sufczynie, Porąbce Uszewskiej, Łysej Górze i w Dębnie.

Gmina Dębno jest również bardzo wyraźnie widoczna na kulturalnej mapie powiatu.

Co roku na rozwój kultury w gminie wydajemy sporo środków. Będę mało skromny w tym momencie, ale powiem, że moim pomysłem było zagospodarowanie budynku po zlikwidowanej szkole w miejscowości Jastew dla potrzeb Dębińskiego Centrum Kultury, które wcześniej nie miało swojej siedziby i mieściło się w kilku budynkach. Teraz mamy piękne i profesjonalne centrum kultury, w którym znajdują się przestronne sale, studio nagrań i pracownia komputerowa. Zajęcia prowadzone są tam przez cały rok. Także w ferie i wakacje. Centrum zostało wyposażone w profesjonalny sprzęt, a wokół Centrum zagospodarowano teren, na którym znajduje się teraz boisko i parking.

Skoro rozmawiamy o kulturze, to nie sposób opowiedzieć także o rozwoju sportu w gminie Dębno.

Kiedy obejmowałem stanowisko wójta w gminie, rozpoczęte były budowy czterech sal sportowych: w Sufczynie, Biadolinach, Łoniowej oraz wykonany był plan budowy Sali w Maszkienicach. Realizacja obiektów znajdowała się w różnym stopniu zaawansowania. Wszystkie przedsięwzięcia zostały dokończone, a sala w Maszkienicach stała się wzorcową dla wielu samorządowców, którzy przyjeżdżają do nas, aby oglądać obiekt i przenieść  pomysł na swój teren. Wybudowaliśmy także Orliki w Dębnie, Łysej Górze i tzw. Orlik Plus w Porąbce Uszewskiej. Zostały zmodernizowane boiska, które użytkują kluby sportowe.

Gmina uczestniczyła także w modernizacji taboru OSP.

Partycypowaliśmy w kosztach zakupu nowych pojazdów dla OSP działających na terenie naszej gminy. Każda jednostka w tej chwili ma lepsze pojazdy niż miała do tej pory. Są to samochody bojowe w pełni profesjonalne. Częściowo to pojazdy sprowadzone z zagranicy, a częściowo kupione w kraju. Zmodernizowana została remiza w Łoniowej. Przygotowujemy remonty remiz w Porąbce Uszewskiej i Woli Dębińskiej. Staramy się o dotacje na ten cel. Mamy nadzieję, że również place wokół tych obiektów zostaną odnowione i wykorzystane.

Powróćmy jeszcze do tematu szkolnictwa. Mówiliśmy o remontach obiektów szkolnych. Teraz porozmawiajmy chwilę o modernizacji sieci szkół.

W ramach modernizacji połączyliśmy w jeden zespół przedszkola i szkoły. W przypadku Dębna nawet fizycznie przenieśliśmy przedszkole do budynku szkoły, a stare przedszkole zostało rozebrane. W budynku szkoły znajduje się teraz zespół szkolno – przedszkolny. Podobnie jest w Maszkienicach i w Łysej Górze. Obniża to przede wszystkim koszty. Teraz jest jeden zarządca budynku i jeden dyrektor, a sam obiekt jest lepiej wykorzystywany. Oświata w tej chwili jest jednak bardzo dużym problemem i obciążeniem dla gmin w całym kraju. Sytuacja demograficzna jest zła i taka sytuacja utrzyma się jeszcze przez kilka lat. Potem powinno stopniowo się poprawiać. Wyjściem z sytuacji byłoby przekazanie prowadzenia szkół stowarzyszeniom. Mam nadzieję, że uda się przekonać rodziców do tego pomysłu.

Gmina Dębno niejako słynie z dużych plenerowych imprez.

Sztandarową imprezą jest oczywiście Międzynarodowy Turniej Rycerski. Organizowaliśmy także Wojewódzką Spartakiadę Ludowych Zespołów Sportowych, Powiatowe Dożynki i Dożynki Wojewódzkie. Według oceny gości wszystkie te imprezy zostały przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie.

Sprawne zarządzanie gminą uwarunkowane jest także dobrą pracą kadry zatrudnionej w Urzędzie Gminy.

To prawda. Muszę powiedzieć, że pracownicy urzędu to bardzo wykwalifikowani urzędnicy. Bardzo dobrze współpracuje mi się zarówno z nimi jaki moim zastępcą czy sekretarzem gminy. Uważam, że wszyscy razem tworzymy dobrą drużynę, której zależy na jak najlepszej przyszłości naszej gminy i staramy się poprzez decyzje przez nas podejmowane i działania dążyć do tego celu.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Tomasz Pajor

 

1 komentarz

  1. Panie Wójcie! 10 lat na czele samorządu, ale to chyba będzie na tyle. Po ostatniej Pana akcji wszyscy z gminy o Panu gadają w niezbyt sympatyczny sposób. Nikt już na Pana nie zagłosuje, przecież nikt nie będzie głosować na człowieka który MARNUJE pieniądze.. Bo została podłączona kamera do prądu, o jejku się stało. Pan Legutko ukradł prądu za 3 grosze!!! Może jeszcze Pan powinien dodać, że pózniej poszedł do toalety gdzie zaświecił światło i w ten sposób ukradł znowu prądu na kwotę 2 groszy, pózniej spuścił wodę o wartości 20gr, następnie ukradł mydła o wartości 7gr a pózniej wysuszył ręce marnując 15gr. To jest poprostu śmieszne. Za bulwersowała mnie również sytuacja w której pod koniec sesji nie pozwolił Pan już zadawać pytań oraz zaatakował Pan słownie kamerzystę, a jak Pan taki obeznany strasznie jak tutaj to jest napisane to powienien Pan wiedzieć ze jest pan osobą publiczną a zgodnie z prawem autorskim art 81 można pana nagrywać w godzinach pana urzędowania. I dlaczego pan tak szybko zakonczył sesje? pytania jeszcze były.. czyżby Pan się czegoś bał? Kazdy wie że Pan Legutko jest dla Pana niewygodny ale to dobrze że ktoś patrzy władzy na ręce. Teraz to strach usiąść przy kaloryferze w gminie bo jeszcze zostane oskarżony o to że kradne ciepło.. Marnować pięniądze ludzi na własne „widzi mi sie”.. Kompromitacja Panie wójcie, kompromitacja na całej linii… Jeśli ktoś nie wie o co chodzi niech oglądnie na tvnplayer odcinek faktów 5534, lub niedzielne wydanie tvp kraków lub tutaj:
    http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/766253,wojt-oskarza-mieszkanca-o-kradziez-pradu-za-3-grosze-jest,id,t.html#komentarze