Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » 130 lat OSP Wokowice

130 lat OSP Wokowice

W sobotę 20 lipca, w Wokowicach odbyły się uroczystości jubileuszowe 130-lecia założenia tamtejszej ochotniczej straży pożarnej. Wśród zaproszonych byli burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, wicestarosta Maciej Podobiński, kustosz szczepanowskiego sanktuarium, ksiądz prałat Władysław Pasiut, radny miejski Karol Mróz, komendant powiatowy PSP Brzesko st. bryg. Piotr Strojny, zastępca kom. powiatowego PSP, brygadier Piotr Słowiak , prezes Zarządu Powiatowego OSP RP dh. Marian Zalewski, reprezentujący komendanta powiatowego policji st. asp. Paweł Rożek, dyrektorka Wydziału Strategii i Rozwoju UM Brzesko, Barbara Kuczek oraz współpracująca z ramienia urzędu  z jednostkami OSP Grażyna Cisak. Gospodarzami uroczystości byli prezes OSP Wokowice dh. Marian Czarnik, zarząd OSP Wokowice oraz sołtys Ewelina Damasiewicz.

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się od przemarszu Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Wiesława Porwisza, zaproszonych gości, strażaków ochotników, pocztów sztandarowych, mieszkańców Wokowic z remizy na boisko piłkarskie, które w sobotnie popołudnie zamieniło się w plac apelowy. Mszę w intencji strażaków ochotników odprawił ksiądz prałat Władysław Pasiut, który w kazaniu odniósł się do wieloletniego trudu i wspaniałej służby strażaków ochotników w myśl maksymy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Po mszy, dowódca uroczystości, aspirant Damian Świerczek złożył komendantowi powiatowemu PSP st.bryg. Piotrowi Strojnemu meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości. Następnie poczet flagowy w składzie dowódca pocztu dh Marek Legutko, flagowy dh Daniel Oćwieja , asysta dh Mateusz Budzioch, dokonał przy taktach Mazurka Dąbrowskiego wciągnięcia flagi na maszt.

Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha w swoim przemówieniu podkreślił etos strażaka ochotnika, podziękował wszystkim strażakom wokowickiej jednostki, tym byłym jak i obecnym za lata służby na rzecz społeczeństwa gminy i powiatu. Burmistrz przypomniał też, że ma wiele sentymentu dla działalności ochotniczych straży pożarnych, gdyż nadal jest czynnym strażakiem szczepanowskiej OSP. Prezes dh Marian Czarnik zapoznał uczestników uroczystości z historią powstania straży w Wokowicach oraz jej najważniejszymi osiągnięciami.

W dalszej części uroczystości strażakom z OSP Wokowice wręczono odznaczenia resortowe, Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa wręczono druhom: Markowi Legutko oraz Wojciechowi Kargolowi. Odznaką „Wzorowy Strażak” zostali wyróżnieni druhowie: Paweł Pagacz i Stanisław Chyćko. Ponadto wręczono odznaki za wysługę lat druhom: Januszowi Budziochowi, Stanisławowi Cholewie za35 lat służby, Ryszardowi Pagaczowi za 30 lat slużby, Bogdanowi Cholewie, Zbigniewowi Dubielowi, Marcinowi Gaczołowi, Józefowi Knapowi, Danielowi Oćwiei za 25 lat służby, Markowi Legutko, Wojciechowi Drągowi za 20 lat służby oraz Pawłowi Czarnikowi i Sebastianowi Gaczołowi za 10 lat służby.

Burmistrz Tomasz Latocha wręczył prezesowi dh. Marianowi Czarnikowi promesę na 8,5 tysiąca złotych, wicestarosta Maciej Podobiński w imieniu samorządu powiatowego przekazał promesę na 3,5 tysiąca złotych, a radny Karol Mróz wręczył komplet umundurowania bojowego. Okolicznościowe listy gratulacyjne i podziękowania przekazali wokowickim strażakom komendant powiatowy PSP st. bryg., Piotr Strojny, prezes dh Marian Zalewski oraz w imieniu komendanta powiatowego policji, st.asp. Piotr Rożek.

Jubileuszowe uroczystości zakończył piknik strażaków i mieszkańców przygotowany na boisku sportowym oraz wspólna zabawa taneczna w domu strażaka.

brzesko.pl

Fot. Maciej Mazur