Nie przegap
Strona główna » Region » 2,1 miliona na termomodernizacje

2,1 miliona na termomodernizacje

2,1 mln zł –tyle otrzyma gmina Drwinia na termomodernizacje trzech budynków użyteczności publicznej. Projekt przewiduje poprawę efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach, świetlicy w Świniarach i budynku „starej szkoły” w Wyżycach.

Gmina Drwinia konsekwentnie prowadzi politykę zwiększania efektywności energetycznej budynków. Do tej pory samorząd pozyskał już środki na termomodernizację 13 budynków, a jak wiadomo termomodernizacja to jeden z najefektywniejszych sposobów na podniesienie sprawności wytwarzania ciepła, zmniejszenie strat ciepła, podniesienie komfortu użytkowania budynków, ułatwienie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji. To sposób na ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów trafiających do atmosfery. W ramach projektu o nazwie: „Głęboka termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej: Budynek Świetlicy w Świniarach, Starej Szkoły w Wyżycach i budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mikluszowicach” będą przeprowadzone prace polegające m.in. na: wymianie istniejącej stolarki drzwiowej, okiennej, ociepleniu stropodachu, ścian zewnętrznych budynków, modernizacji instalacji wod-kan, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Planowane prace obejmują również modernizację oświetlenia w zakresie wymiany istniejącego na energooszczędne typu LED, montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynku ZSP w Mikluszowicach, remont pokrycia dachowego w Wyżycach. Termin realizacji przewidziany jest na lata 2017 – 2018.

„Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dla 4. Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR. realizowany przez Związek Międzygminny ds. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach. Projekt uzyskał 8,2 mln zł dofinansowania, w tym dla Gminy Drwinia 2,1 mln zł.

ug