Nie przegap
Strona główna » Kultura » Koncert Krakowiaków Ziemi Brzeskiej – 3 marca 2019

Koncert Krakowiaków Ziemi Brzeskiej – 3 marca 2019

Zespół Regionalny „KRAKOWIACY ZIEMI BRZESKIEJ” zaprasza na powtórkę koncertu jubileuszowego, z okazji 50-lecia istnienia zespołu, który odbędzie się dnia 03. marca 2019 roku o godz. 16:00 w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Brzesku.W programie wydarzenia tańce krakowskie i kaszubskie.
Bilety w cenie 15 zł do nabycia w kasie Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego, przy Placu Targowym 10.
Serdecznie zapraszamy!

Zespół regionalny „Krakowiacy Ziemi Brzeskiej” istnieje od 1967 r. Choreografem zespołu jest Stanisława Stolarz, a kierownikiem kapeli Andrzej Soja.

Utworzyli go nauczyciele – dzieci i wnuki rodowitych mieszkańców Brzeska, Wierzchosławic, Zaborowa, Szczurowej, Strzelec Wielkich, Borzęcina i Wojnicza, miejscowości o bogatym i żywym folklorze, kultywujących tradycje Krakowiaków Wschodnich. Zespół podjął zadanie ochrony dziedzictwa kulturowego Krakowiaków Wschodnich. Podążając śladami O. Kolberga i innych badaczy folkloru tego regionu postanowiono dokonać ponownej rejestracji folkloru muzycznego, tanecznego, zwyczajów, obrzędów, opisów strojów, celem włączenia ich do aktualnie opracowywanych programów widowisk scenicznych, tańców, pieśni (Comber babski, Wesele Zaborowskie, Wesele w karczmie Krakowiaków Wschodnich, Zabawa na odpuście, Zalecanki przechwalanki, Tańce i muzyka Krakowiaków Wschodnich, Krakowiaki ludowe i krakowiak narodowy). Przy pomocy merytorycznej Muzeum Etnograficznego w Krakowie, dokonano rekonstrukcji strojów tego regionu.Szczególną zasługą zespołu jest jego praca edukacyjna wśród młodszego pokolenia oraz pomoc merytoryczno-metodologiczną podczas seminariów, warsztatów i kursów kwalifikacyjnych dla instruktorów folkloru, choreografii i reżyserii widowisk folklorystycznych.

Zespół „Krakowiacy Ziemi Brzeskiej” uczestniczył w przeglądach i konkursach folklorystycznych regionalnych , ogólnopolskich i zagranicznych: (Wojewódzki Przegląd „O krakowski wianek” w Szczurowej, Festiwale Folkloru Ziem Nizinnych w Tarnowie „O pawie pióro”, Brzeskie Spotkania z Folklorem, Ogólnopolskie przeglądy zespołów nauczycielskich w Krakowie i w Warszawie, Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie Częstochowa 1997, Międzynarodowe Festiwale w Finlandii, Jugosławii, Belgii Hiszpanii, Niemczech i Turcji, Festiwale Międzynarodowe CIOFF w Hiszpanii, Słowacji, Turcji, na Węgrzech i w Polsce, w Żywcu i Strzegomiu).Działalność Zespołu została udokumentowana w nagraniach Polskiego Radia w Warszawie, Krakowie, Katowicach i nagraniach TVP (w audycjach „Mapa folkloru” i „Kalejdoskop Tańców Polskich”, „Zwyczaje i obrzędy” filmy dokumentalne Barbary Peszt-Królikowskiej).

Zespół ma na koncie wiele nagród, m.in. NAGRODĘ KOLBERGA.

 


Grzegorz Kopytko/ Mirosława Bobrowska; Jerzy Chmiel / IB

 

Plakat