Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Akademickie zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego

Akademickie zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego

W 2017 roku Powiat Brzeski jako Partner przystąpił do realizacji projektu pn.„Modernizacja Kształcenia Zawodowego II” w komponencie dotyczącym „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.

– W ramach programu „Małopolska Chmura Edukacyjna” szkoły ponadgimnazjalne z Powiatu Brzeskiego zostały wyposażone w nowoczesne pracownie videokonferencyjne, dzięki którym uczniowie interaktywnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez naukowców krakowskich uczelni. Zakup nowoczesnego sprzętu videokonferencyjnego został sfinansowany ze środków unijnych. Nasze szkoły otrzymały 4 zestawy konferencyjne o wartości 1 mln zł. – mówi starosta brzeski Andrzej Potępa. 

Głównym zadaniem projektu jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych, które dotyczyć będą 7 obszarów zawodowych (budownictwo, język angielski zawodowy, żywność, turystyka, środowisko, mechaniczno-mechatroniczny oraz elektryczno-elektroniczny). Każdy z obszarów będzie kontrolowany merytorycznie przez uczelnie, które zostały wyłonione w drodze otwartego naboru i konkursu. Szkoły, uczestniczące w projekcie mogą realizować zajęcia w maksymalnie 4 obszarach tematycznych – łącznie ogólnych i zawodowych.

Zadowolenia z udziału w projekcie nie ukrywają uczniowie i kadra Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku. Od września 2017 uczniowie tej szkoły uczestniczą w zajęciach on-line realizowanych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli uczniom uzyskać dodatkową wiedzę i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

W projekt zaangażowanych jest 30 uczniów z klas drugich i trzecich technikum. Zajęcia prowadzone są w dwóch obszarach zawodowych: mechaniczno-mechatronicznym oraz elektryczno-elektronicznym.

W obszarze mechaniczno-mechatronicznym zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W obszarze elektryczno-elektronicznym zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Kwota dofinansowania na zadania realizowane przez Powiat Brzeski wynosi 101 615,80 złotych, z czego wkład własny stanowi 10 161,58 złotych.

Program został zaplanowany do realizacji na lata 2017-2021, a jego realizacja rozpoczęła się w październiku 2017, po wyposażeniu szkół w odpowiednią infrastrukturę dostarczoną przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie w ramach działań związanych z realizacją projektu infrastrukturalnego.

 

 

IB