Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Apel w sprawie opłat za przejazd drogami krajowymi

Apel w sprawie opłat za przejazd drogami krajowymi

18 kwietnia 2011 roku w biurze poselskim posła Edwarda Czesaka odbyło się spotkanie, podczas którego posłowie PIS Andrzej Adamczyk oraz Edward Czesak przedstawili stanowisko klubu poselskiego PIS w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów, które dotyczy dróg krajowych lub ich odcinków, na których będzie pobierana opłata elektroniczna. Od 1 lipca 2011 roku dramatycznemu pogorszeniu ulegnie sytuacja kierowców pojazdów o tonażu pomiędzy 3,5 – 12 ton, którzy będą zmuszeni do wnoszenia opłat za przejazd niektórymi odcinkami dróg krajowych. Na terenie Małopolski będą drogi to krajowe nr. 94 Dąbrowa Górnicza – Olkusz – Kraków, nr. 7 Kraków – Myślenice, S7 Myślenice – Lubień, S7 Rybitwy – Bieżanów, obwodnica Krakowa w ciągu autostrady A-4 na odcinku Balice I – Szarów. Twórcy rozporządzenia nie pomyśleli o tym, że wśród użytkowników dróg są między innymi kierowcy autobusów i minibusów, którzy każdego dnia dowożą setki pasażerów do miejsc pracy i nauki. Wśród nich są uczniowie, studenci i emeryci. Wprowadzenie rozporządzenia oznacza nałożenie kolejnej opłaty na przewoźników, co zapewne przełoży się na drastyczny wzrost cen biletów. Nie ulega wątpliwości, że ostatecznie cenę za wprowadzenie przez Rząd RP niekorzystnego i szkodliwego rozporządzenia poniosą pasażerowie. Będzie to tym bardziej dotkliwe, ponieważ na wymienionych odcinkach możliwość znalezienia dróg alternatywnych dla autobusów lub możliwość korzystania przez pasażerów z innych form transportu ( np. kolej ) jest ograniczona. Podczas prowadzonych konsultacji społecznych w tej sprawie z Małopolskim Stowarzyszeniem Przewoźników Osobowych Ministerstwo Infrastruktury nie uwzględniło propozycji przewoźników. Propozycja likwidująca negatywne skutki tego rozporządzenia może być zmiana polegająca na wyłączeniu z opłaty elektronicznej autobusów i minibusów realizujących przewozy regularne na liniach o długości trasy do 100 kilometrów. Posłowie wnoszący o zmianę tego rozporządzenia apelują w tej sprawie do premiera Donalda Tuska. Pod apelem podpisują się posłowie PIS: Beata Szydło, Edward Czesak i Andrzej Adamczyk. Już w najbliższym czasie będzie kolportowana petycja w sprawie wyłączenia z systemu opłaty elektronicznej pojazdów wykonujących regularny transport osobowy na liniach do 100 km. Protest w sprawie opłat można wysłać na adres biura posła Edwarda Czesaka Edward.Czesak@sejm.pl .

 

red.