Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Barbórka AGH okazją do wymiany polsko – niemieckich doświadzczeń

Barbórka AGH okazją do wymiany polsko – niemieckich doświadzczeń

W uroczystych obchodach górniczego święta „Barbórki” w dniu 9 grudnia br. na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie uczestniczyli przedstawiciele gmin i przedsiębiorców realizujących projekt pn. Pojezierze Tarnowskie: Zbigniew Mączka – Burmistrz Miasta i Gminy Radłów, Janusz Kwaśniak – Wójt Borzęcina, Marian Zalewski – Wójt Szczurowej, Krzysztof Kochanek – Prezes ECI sp. z o.o., Dariusz Kochanek – Kierownik ECI sp. z o.o. Piotr Jarosz – Prezes Kopalni Kruszyw JAROSZ Piotr i Adam Jarosz, a także Anna i Wojciech Świątkowie – 55Architekci. Projekt polega na wykorzystaniu zawodnionych żwirowni dla różnorakich funkcji, wpływając tym samym na zmianę postrzegania działalności górniczej, jedynie jako tej degradującej środowisko. Po wyczerpaniu złóż kopalin stanowiących podstawę rozwoju cywilizacyjnego, zawodnione wyrobiska zyskują nowe życie dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu ich potencjału. Działania te wpisują się w nurt pracy naukowo-badawczej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH.
Pracownicy Wydziału prowadzą badania nie tylko w obszarze racjonalnej gospodarki złożem, ale także ochrony środowiska, rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych, także we współpracy ze specjalistami z zakresu architektury, socjologii itd.

Podczas uroczystego posiedzenia senatu Dziekan Wydziału Prof. dr hab. inż. Marek Cała powiedział: „Wydział Górnictwa i Geoinżynierii firmuje także innowacyjne w skali kraju przedsięwzięcie pod nazwą POJEZIERZE TARNOWSKIE, które ma powstać w wyniku spójnej rewitalizacji kilkunastu żwirowni na terenie 6 gmin. Pogórnicze tereny przeobrażane są dla sektora turystyki i rekreacji zarówno przez samorządy gminne, jak i prywatnych przedsiębiorców. Wartą podkreślenia cechą tego projektu jest jego rozmach oraz niepowtarzalność rozwiązań dedykowanych dla każdej żwirowni, a bazujących na wykorzystaniu dziedzictwa górniczego i lokalnej kultury. Zarówno władze gmin jak i przedsiębiorcy zaangażowani w powstanie Pojezierza Tarnowskiego muszą pokonywać wiele trudności formalnych związanych z procedurami finansowania Unii Europejskiej, ale wierzę, że dzięki dobrej woli interesariuszy i fachowej pomocy Wydziału inicjatywa ta zakończy się sukcesem. Powodzenia życzę Burmistrzowi Miasta i Gminy Radłów, wójtom Szczurowej i Borzęcina, prezesom spółek, kopalni oraz architektom. Projekt ten zaś powinien odnieść wielki sukces i być modelem do naśladowania dla wielu innych regionów górniczych”.

W uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele niemieckiej spółki LMBV powołanej do rekultywacji nieczynnych kopalń węgla brunatnego w Zagłębiu Łużyckim i Środkowoniemieckim: Dirk Sonnen i Monique Sonnen. Pogórnicze wyrobiska po wypełnieniu wodą zagospodarowywane są dla różnorakich funkcji tworząc Pojezierze Łużyckie i Nowe Pojezierze Lipskie.
Przedstawiciele strony polskiej i niemieckiej mieli okazję wymienić poglądy i doświadczenia w zakresie tworzenia i funkcjonowania obiektów rekreacyjno-turystycznych oraz przyrodniczych w obrębie zrekultywowanych kopalń. Uroczystości zakończyła wspólna biesiada, w której wzięli udział zaproszeni goście, pracownicy oraz studenci AGH.

Zdjęcia: Zbigniew Sulima (AGH)

Więcej: http://foto.agh.edu.pl/index.php?cat=55

ug