Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Bielcza / Woda zdatna do picia tylko po przegotowaniu

Bielcza / Woda zdatna do picia tylko po przegotowaniu

W komunikacie opublikowanym 7 grudnia 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie czerpalnym – zlokalizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielczy stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych. Woda pochodzi z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko którego operatorem jest spółka RPWiK z Brzeska.

W ocenianej wodzie wystąpiły  istotne ilościowo liczby mikroorganizmów chorobotwórczych – ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22ºC po 72 godzinach wynosiła ponad 300 jednostek/1 ml przy zalecanej liczbie w kranie konsumenta poniżej 200 jednostek/1 ml (wartość określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi). W zakresie pozostałych parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli, Escherichia coli, oraz Enterokoki) nie stwierdzono przekroczenia norm jakości wody.

Mając na uwadze rodzaj zakwestionowanego parametru mikrobiologicznego wody, uwarunkowania technologiczne związane ze sposobem dystrybuowania wody do obszaru, w którym stwierdzono niezgodność oraz ostatecznie po dokonanej ocenie ryzyka zdrowotnego, opartego na analizie skutków zdrowotnych jakie może spowodować obecność wyżej wymienionego zanieczyszczenia w wodzie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał decyzję o warunkowej przydatności do spożycia wody dla obszaru obejmującego miejscowość Bielcza. Tak więc woda z wodociągu Gminy Borzęcin, w obszarze obejmującym miejscowość Bielcza może być wykorzystywana do celów spożywczych wyłącznie po jej wcześniejszym przegotowaniu.

Wyniki badań wody pobranej w innych punktach zgodności przez operatora wodociągu – spółkę RPWiK w Brzesku, pozwoliły wykluczyć skażenie sieci wodociągowej zaopatrującej w innych obszarach niż obejmującym miejscowość Bielcza.

Jak widać wcześniejsze przypadki medialnej paniki i niepotrzebnych emocji wśród mieszkańców po skażeniach wody na terenie Gminy Brzesko spowodowały, że zarówno Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku jest bardziej precyzyjna w swoich komunikatach, jak i brzeski RPWiK stara się precyzować obszary których dotyczy problem.

Pełna treść komunikatu na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku <==

IB / Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*