Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Borzęcin / „Bezpiecznie na wsi: Maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”

Borzęcin / „Bezpiecznie na wsi: Maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”

13 marca 2019 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Bł. Karoliny Kózkówny w Borzęcinie Dolnym odbyło się spotkanie z przedstawicielką Placówki Terenowej KRUS w Brzesku.

Celem wizyty było zaznajomienie uczniów z zasadami konkursu plastycznego pt. „Bezpiecznie na wsi: Maszyna pracuje, a dziecko obserwuje” organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwową Inspekcję Pracy pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prelegentka omówiła zasady bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym, przestrzegła dzieci przed zabawą w pobliżu maszyn oraz zaprezentowała uczniom film edukacyjny. Szczególne zainteresowanie wzbudził quiz dostępny do rozwiązania na stronie internetowej w/w placówki. 

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi. Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych.

borzecin.pl