Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Borzęcin. Czas na rewitalizację

Borzęcin. Czas na rewitalizację

Obydwa wnioski złożone przez gminę Borzęcin w ramach działania 11.2. Odnowa Obszarów Wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostały pozytywnie ocenione i wybrane do dofinansowania w ramach konkursu. Wniosek na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem dz. nr 5123” uzyskał w łącznej ocenie 71 punktów i został sklasyfikowany na 12. miejscu listy podstawowej, natomiast drugi z wniosków dot. zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym” uzyskał 57 punktów i znajduje się na 13. miejscu listy rezerwowej.

– To dobra informacja dla Gminy Borzęcin. Jestem przekonany, że zarówno pierwszy, jak i drugi projekt uzyska dofinansowanie i zostanie zrealizowany. Z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego i zapewnienia mieszkańcom warunków rozwoju społecznego to niezwykle istotne zadania – komentuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Projekt w Borzęcinie Górnym przewiduje wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku remizy OSP na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, infrastrukturą techniczną, drogową, małą architekturą i zielenią oraz budową ogrodzenia. Rozbudowa będzie polegać na wydłużeniu budynku o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, na poddaszu salę szkoleniową dla strażaków z zapleczem. Przebudowa części istniejącej polegać będzie na dobudowie do budynku zewnętrznego podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz wprowadzeniu w istniejącą strukturę budowlaną ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz wydzieleniu na parterze zaplecza sanitarnego dla straży, a na piętrze i poddaszu węzłów sanitarnych. Całkowita wartość projektu według kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 2 288 140,64 złotych, z czego dofinansowanie RPO WM wyniesie 1 299 625,24 złotych.

W ramach projektu w Borzęcinie Dolnym wykonana zostanie rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku remizy OSP na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami. Powierzchnia użytkowa obiektu po przebudowie zwiększy się niemal trzykrotnie, dzięki czemu obiekt zyska na funkcjonalności. Na parterze obiektu powstanie garaż na dwa samochody bojowe wraz z zapleczem socjalno-technicznym oraz świetlica z zapleczem socjalnym ogólnie dostępna dla mieszkańców z wyjściem na ogród i część rekreacyjno-wypoczynkową. Na I piętrze zlokalizowana zostanie sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem kuchennym, socjalno-technicznym i sanitariatami. Całkowita wartość projektu według kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 4 141 507,54 złotych, z czego wnioskowane dofinansowanie stanowi kwotę 2 128 500,09 złotych.

ug