Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Borzęcin Dolny. Z miłym prezentem na dzień patronki szkoły

Borzęcin Dolny. Z miłym prezentem na dzień patronki szkoły

Dzieci w Borzęcinie Dolnym mają powody do radości. Od kilku dni przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego funkcjonuje plac zabaw, na którym mogą bawić się i spędzać wolny czas. W środę 6 listopada br. społeczność szkoły i przedszkola, zaproszeni goście oraz mieszkańcy miejscowości zgromadzili się wokół nowego obiektu, aby uroczyście go otworzyć i poświęcić. Zadanie zostało zrealizowane dzięki współpracy kilku instytucji i osób. Wartość inwestycji sfinansowanej z budżetu gminy Borzęcin wynosi 47 411,65 zł, w tym 34 tysiące 36 złotych to środki pochodzące z funduszu sołeckiego. Ale środki finansowe to nie wszystko. Co warto podkreślić, przez kilka dni rodzice dzieci uczęszczających do miejscowej szkoły angażowali się nieodpłatnie w prace porządkujące teren, co w dzisiejszych czasach nie jest zjawiskiem powszechnym. Uroczystość oficjalnego otwarcia obiektu połączono z dniem patronki szkoły. Od ubiegłego roku jest nią błogosławiona Karolina Kózkówna.

Świętowanie rozpoczęto od otwarcia placu zabaw. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali zarówno przedstawiciele społeczności szkolnej, jak i władz gminy Borzęcin z wójtem Januszem Kwaśniakiem na czele. Obiekt poświęcił ksiądz dziekan Marek Obrzut, proboszcz parafii w Borzęcinie Dolnym. Po oficjalnym otwarciu wszyscy zgromadzeni udali się do kościoła na mszę świętą. Podczas homilii ksiądz Obrzut zachęcał wszystkich do naśladowania błogosławionej Karoliny i jej rodziny, szczególnie w obecnych, trudnych czasach.

– Rodzina naszej Patronki stawiała Boga na pierwszym miejscu i dlatego była silna. Powinniśmy się uczyć od rodziny Kózków: pokory, uczciwości i pracowitości. Karolina była skromną, mądrą a zarazem radosną dziewczyną, chętną do bezinteresownej pomocy. Jest wzorem dla uczniów naszej szkoły – mówił do zebranych.

Po uroczystościach kościelnych z ucałowaniem relikwii błogosławionej, świętujący udali się do Domu Strażaka. Przed zgromadzoną publicznością, w programach nawiązujących do scen z życia patronki szkoły, zaprezentowały się dzieci i młodzież. Nie zabrakło tańców, wierszyków i inscenizacji teatralnych. W finale imprezy swój kunszt wokalny zaprezentował chór „Borzęckie Słowiki”, działający od ponad 27 lat przy szkole.

– To z pewnością mała inwestycja w skali tych inwestycji, które realizuje gmina Borzęcin, ale jak widać bardzo cieszy – mówił obecny na uroczystości wójt Janusz Kwaśniak.

Podziękował sołtysowi i radzie sołeckiej, które współfinansowały inwestycję, a także dyrektor szkoły, radzie rodziców i mieszkańcom miejscowości.

– Jestem pełen uznania, że tak aktywnie angażujecie się w życie szkoły i pomagacie nie tylko w zakresie organizacji różnego rodzaju wydarzeń, ale też pozyskujecie środki finansowe i bierzecie czynny udział w realizacji projektów inwestycyjnych poświęcając swój prywatny czas. To pierwszy etap wyposażenia tego placu, będziemy go sukcesywnie wyposażać w dodatkowe urządzenia.

Z okazji dnia patronki szkoły, życzył uczniom brania wzorów z błogosławionej Karoliny i za jej pośrednictwem realizacji wszelkich planów, a gronu pedagogicznemu satysfakcji z wykonywanej pracy. Przyznał, że jest mile usatysfakcjonowany osiągnieciami szkoły w ostatnich latach.

W imieniu społeczności szkolnej i osób zaangażowanych w powstanie inwestycji przemawiała Cecylia Czaja, dyrektor szkoły:

– Cieszymy się, że w Borzecinie Dolnym powstał spokojny azyl, gdzie najmłodsi będą mogli miło i bezpiecznie spędzić czas ze swoimi rówieśnikami i rodzicami. Za nową inwestycję pragnę złożyć podziękowania Wójtowi Gminy Borzęcin Januszowi Kwaśniakowi, Sołtysowi Borzęcina Dolnego Czesławowi Czaji wraz z Radą Sołecką oraz Radzie Rodziców w Borzęcinie Dolnym na czele z Renatą Kózką.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Piotr Kania, dyrektor GOK w Borzęcinie dziękując społeczności szkolnej za bardzo dobrą i aktywną współpracę przy kilku wspólnych inicjatywach, z którą najbardziej znaną jest Wojewódzki Projekt Ekologiczny Ekoszkoła-Ekoprzedszkole organizowany wspólnie z powodzeniem od ponad dekady.

Wizytówką aktywności środowiska lokalnego może być lista osób, którym dyrektor Czaja chciałaby podziękować za wsparcie, aktywność i zaangażowanie. I tak: dzieci przedszkolne do występu przygotowała Mariola Barańska. Nad wspaniałym przedstawieniem teatralnym pracowały Maria Zając, Grażyna Fudalej i Iwona Mostowy. Zespół Borzęckie Słowiki śpiewał pod opieką Cecylii Czaja. Zdjęcia z uroczystości wykonali: Krzysztof Żurek i Filip Czyż. Organizację spotkania wspomagała Monika Rogozińska, a poczęstunek przygotowały: Renata Kózka, Ewelina Kowal, Renata Czesak, Anna Pyzik, Aneta Kordek, Paulina Banaś, Aleksandra Dębińska, Sylwia Czaja, Jolanta Szafraniec, Agnieszka Rosa, Zofia Kiczka, Małgorzata Kuczek. Przygotowania do uroczystości wsparły: Danuta Radlińska, Teresa Dudek i Natalia Herma. Ogromnym zaangażowaniem przy pracach na nowym placu zabaw wykazali się rodzice pod kierunkiem Przewodniczącej Rady Rodziców Renaty Kózki i Eweliny Kowal. Byli to: Krzysztof Pyzik, Jan Kowal, Jerzy Gałek, Tomasz Banaś, Tomasz Hebda, Marek Czesak, Tomasz Rzepka, Łukasz Czaja, Mariusz Gałek, Bogdan Górka, Marcin Badowski, Sławomir Rosa i Dawid Siudut. Darowiznę przekazał Łukasz Turaczy. Ponadto pomogli: Józef Musiał, Tadeusz Musiał i Szczepan Pudełko. Imprezę technicznie wspomógł Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

– Wszystkim dziękujemy za wszelką pomoc i wspólne świętowanie – podsumowuje dyrektor Cecylia Czaja.

Galeria zdjęć <=

(pio, cc)