Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Browar Okocim rozwija się w sposób zrównoważony

Browar Okocim rozwija się w sposób zrównoważony

Browar Okocim należący do Carlsberg Polska z powodzeniem realizuje cele określone w strategii zrównoważonego rozwoju Grupy pn. Together Towards ZERO. Redukcja zużycia energii cieplnej, zmniejszenie emisji  CO2,  projekty społeczne to niektóre działania w roku 2018, które obrazują dokonania Browaru Okocim – w trosce o środowisko, lokalne społeczności i pracowników.

Browar Okocim w Brzesku realizuje cele z zakresu zrównoważonego rozwoju, przyjęte w  Grupie Carlsberg. W 2018 brzeski browar promował kulturę bezpieczeństwa wśród pracowników i współpracujących z browarem firm oraz kontynuował działania minimalizujące niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, szczególnie w kontekście odpowiedzialnego gospodarowania mediami.

Wpływ na środowisko

Energia i CO2

Dzięki modernizacjom i inwestycjom w Browarze Okocim w ostatnich latach, mocno ograniczono zużycie mediów. Przykładowo, w 2018 zmniejszono zużycie energii cieplnej i elektrycznej o 1 % proc. w porównaniu do 2017, a emisję CO2 o 4 % proc.

Na poziom emisji CO2 i zużycia energii – oprócz produkcji – ma wpływ dystrybucja i obrót opakowaniami. Firma dąży do redukcji emisji CO2 w łańcuchu dostaw. W tym przypadku poprzez redukcję ilości przejechanych kilometrów, redukcję pustych przebiegów samochodów dostawczych i  optymalne wykorzystanie floty samochodowej.

W wyniku podjętych działań w browarach Carlsberg Polska nastąpiła redukcja ponad 100 tys. przejechanych kilometrów w odbiorach własnych oraz prawie 0,5 mln kilometrów w dystrybucji i transporcie produktów oraz opakowań zwrotnych. Mając na uwadze wpływ opakowań na środowisko, w 2018 r. zmniejszono grubość szkła w butelkach z 320 na 303 gramy w porównaniu do 2016 roku, zaś ścianki puszki do piwa do 0,24 mm (w porównaniu do 0,27 mm w 2016 roku). W 2018 roku 92,3 proc. butelek zwrotnych w Carlsberg Polska było ponownie napełnionych piwem i wracało na rynek.

Woda

Woda stanowi  ok. 92 proc. gotowego piwa i używana jest w procesach technologicznych. Dlatego tak istotna jest ochrona jej zasobów i racjonalne gospodarowanie. W browarach Carlsberg Polska w ostatnich latach szereg inwestycji pozwoliło zoptymalizować i zmniejszyć zużycie wody. Przykładem jest odzysk wody i jej powtórne wykorzystanie w okocimskiej stacji uzdatniania wody, co generuje oszczędności na poziomie 1 000 m3 miesięcznie. Obecnie trwają prace, by zawracać wodę ze skraplaczy, a oczekiwane oszczędności oscylują w granicach  do 3 000 m3 per miesiąc.

W 2018 roku średnie zużycie wody w Browarze Okocim wynosiło 3,02 hl/ na hl gotowego piwa, co oznacza, że od 2010 r. zmalało ono aż o 13% proc.

Na uwagę zasługuje fakt, iż Browar Okocim w trosce o środowisko podwodne prowadzi rokroczne zarybianie stawów retencyjnych, z których woda po uzdatnianiu jest używana do produkcji. Ryby stanowią biomonitoring wody, kontrolując nieustannie jej  czystość i jakość.

Kultura ZERO wypadków

Carlsberg Polska przykłada ogromną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. W 2018 roku w Browarze Okocim kontynuowane były programy Bezpieczna Piątka i Bezpieczne Auto Carlsberga oraz wdrożono 5 Złotych Zasad, które są kluczowe, aby zachować bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ponadto, w 2018 roku zorganizowano w Okocimiu Dzień Bezpieczeństwa, w którym uczestniczyli wszyscy pracownicy Browaru. Mieli oni okazję robić zadania pokazujące gdzie mogą mieć do czynienia z sytuacjami potencjalnie ryzykownymi i jak się przed nimi zabezpieczać.

W trosce o bezpieczeństwo zmotoryzowanych pracowników, w szczególności działu  sprzedaży i tym samym bezpieczeństwo na drogach – już w 38 proc. samochodów służbowych w firmie zainstalowano AlkoStopy. W 2019 będą one sukcesywnie  montowane w kolejnych autoach. Ponadto, kontynuowano w browarach, również w Okocimiu, kontrole trzeźwości pracowników i kierowców wszystkich firm transportowych.

Dzięki tym działaniom, w Carlsberg Polska zredukowano wypadki pracowników, skutkujące zwolnieniem lekarskim, o 18 proc. w porównaniu do 2017 roku. W Browarze Okocim były 2 wypadki, jeden z udziałem pracownika browaru, drugi – pracownika firmy zewnętrznej.

Odpowiedzialna konsumpcja alkoholu

Ambicją Grupy Carlsberg jest zapewnienie konsumentom dostępu do bezalkoholowych wariantów piw. Carlsberg Polska konsekwentnie poszerza portfel piw bezalkoholowych.

Od ponad dziesięciu lat Carlsberg Polska promuje odpowiedzialną konsumpcję i sprzedaż alkoholu. Na 100 proc. opakowań piw firmy umieszczane są znaki odpowiedzialnościowe, które ostrzegają kierowców, kobiety w ciąży i niepełnoletnich przed konsumpcją alkoholu. W 2018 r. Carlsberg Polska kontynuowała kampanię społeczną pn. „Trzeźwo myślę”. Jej celem jest promocja odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu jako elementu nowoczesnego stylu życia. Kampanię wspierali influencerzy, którzy zachęcali w mediach społecznościowych do trzeźwego myślenia w życiu. W ramach kampanii przeprowadzono także badania postaw Polaków wobec alkoholu  i kampanię informacyjną w placówkach medycznych Lux Med i Medicover w Polsce. W 2018 r. poprzez te inicjatywy firma dotarła ze swoim przekazem do ponad 6 mln osób vs 600 tys. osób w roku 2017.

 Działania na rzecz lokalnych społeczności

W 2018 roku odbyła się V edycja programu grantowego „InicjaTyWy”, którego beneficjentem są lokalne społeczności wokół browarów w Brzesku, Sierpcu i Szczecinie. 38 pracowników-wolontariuszy z Browaru Okocim zrealizowało  4 projekty, służące kulturze, rekreacji i dbałości o otoczenie, przepracowując społecznie 847 godzin. Pracownicy wyremontowali salę teatralną w PST Teatrze w Porębie Spytkowskiej, przeprowadzili prace renowacyjne przy siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Browaru Okocim i zazielenili teren wokół niego oraz uporządkowali i nasadzili zieleń w Łoniowej, w bezpośrednim sąsiedztwie amfiteatru.

W Carlsberg Polska na przestrzeni 5 lat zrealizowano w sumie 47 projektów grantowych przez 324 wolontariuszy, na które firma przekazała 380 tysięcy złotych.

Ponadto, od 10 lat pracownicy Browaru Okocim z rodzinami spotykają się w kwietniową sobotę i porządkują tereny zielone wokół browaru i stacji uzdatniania wody, nasadzają rośliny i krzewy.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska

W 2018 roku Carlsberg Polska opublikowała swój drugi Raport Zrównoważonego Rozwoju, po raz pierwszy uwzględniając międzynarodowe wskaźniki GRI. W Raporcie prezentowane są dane i rezultaty dotyczące realizacji strategii zrównoważonego rozwoju za rok 2017. W Raporcie znalazły się m.in. informacje o inwestycjach w obszarze logistyki magazynowej w Browarze Okocim, służącej zmniejszaniu emisji CO2 czy modernizacji oczyszczalni ścieków, spełniającej obecnie najnowsze normy środowiskowe.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska za rok 2018 ukaże się w drugim kwartale 2019 roku.

Eksperckie uznanie 

Carlsberg Polska jest doceniana za zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju. W roku 2018 firma znalazła się na 9 miejscu w Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie, otrzymała Biały Listek CSR Polityki a jej dobre praktyki zostały zaprezentowane w Raporcie Dobrych Praktyk Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Warzymy dla lepszego dziś i jutra

Zrównoważony rozwój jest kluczowym aspektem misji i strategii  Grupy Carlsberg. Opiera się ona na filozofii założyciela Carlsberga, J.C. Jacobsena „Warzymy dla lepszego dziś i jutra”. Firma przyczynia się do budowy lepszego społeczeństwa wszędzie tam, gdzie piwa Grupy są warzone i sprzedawane.

Ambitne cele określone w 2017 r. w strategii  „Together Towards ZERO” zakładają do 2030 r. osiągniemy ZERO śladu węglowego, ZERO marnowania wody – w tym ograniczenie jej zużycia o 50 proc.,  zredukowanie do ZERA liczby wypadków w browarach, a także ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Strategia została stworzona we współpracy z wiodącymi światowymi ekspertami, w tym z WWF oraz Carbon Trust. Jest zgodna z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG’s).

Carlsberg Polska