Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Brzeska „Trójka” – „Małopolską Szkoła z Pasją”

Brzeska „Trójka” – „Małopolską Szkoła z Pasją”

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2011/12 „Rokiem Szkoły z Pasją”. Aby wyłonić i uhonorować szkoły stawiające na rozwijanie pasji i zainteresowań swych uczniów, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Wydział Edukacji i Nauki ogłosił konkurs „Małopolska Szkoła z Pasją” – skierowany do wszystkich szkół województwa małopolskiego.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku zdobyła w tym konkursie II miejsce w kategorii szkół podstawowych, jako jedyna z powiatu brzeskiego, spośród ponad stu szkół zgłoszonych do udziału z całego województwa.

3 grudnia 2012 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbieraliśmy statuetkę, którą w imieniu Marka Sowy – Marszałka Województwa Małopolskiego wręczał członek Zarządu Jacek Krupa.

Zwycięskie szkoły zostały uhonorowane różnymi formami promocji w telewizji, prasie, radiu oraz udziałem w uroczystej Gali Laureatów zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku otrzymała zaszczytny tytuł „Szkoły z Pasją”, który stanowi wyróżnienie dla placówek przyczyniających się w istotny sposób do odkrywania i rozwijania zdolności i zainteresowań swoich wychowanków.

Jesteśmy dumni z tego, że nasze działania na rzecz wspierania uczniów zostały dostrzeżone i docenione.  Zwłaszcza, że wszystkie inicjatywy dydaktyczno – wychowawcze podejmowane przez grono pedagogiczne wynikają z dostrzegania potrzeb  podopiecznych, bez oglądania się na ewentualne zaszczyty i laury. Od lat naszą główną dewizą jest wspieranie uczniów w ich rozwoju. W tym celu nie szczędzimy sił, czasu i pracy. Zdajemy sobie sprawę, że ciekawie prowadzone i kształcące lekcje, „zgodne z podstawą programową”, to tylko kropla w morzu edukacyjnego sukcesu. By móc w pełni rozwijać talenty i pasje naszych podopiecznych zapewniliśmy im możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, zarówno edukacyjnych jak i sportowych. Dzięki nim dzieci redagują gazetkę szkolną, organizują spektakle teatralne, tańczą, malują, trenują sztuki walki, przygotowują się do konkursów lub po prostu utrwalają poznany materiał. Nikt nie zostaje bez pomocy – dbamy zarówno o ucznia zdolnego jak i tego, który nieco gorzej radzi sobie z nauką. Dzięki zaangażowaniu i poświęceniu nauczycieli wielu uczniów osiąga sukcesy w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu międzypowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Pedagodzy chętnie wykorzystują nowatorskie metody kształcenia, czego dowodem są prowadzone u nas zajęcia z terapii integracji sensorycznej oraz realizowane liczne projekty edukacyjne. Natomiast uczniowie z przyjemnością uczestniczą w działaniach takich jak wyjazdy na zieloną szkołę, wymiana międzynarodowa, czy spotkania z ciekawymi ludźmi (pisarzami, artystami, podróżnikami).

Nie bylibyśmy „Szkołą z Pasją”, gdyby nie współpraca z organizacjami pozarządowymi i środowiskiem lokalnym, które angażują naszych wychowanków w ciekawe i rozwijające inicjatywy. W ciągu ostatnich kilku lat współpracowaliśmy m.in. z UNICEF-em (udział w akcji „Szkoła z prawami dziecka” i „Wszystkie kolory świata”), Teatrem Figur w Krakowie, Stowarzyszeniem SUNSUM CORDA, Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej i Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska”. Ponadto regularnie odwiedzają nas przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji oraz Straży Pożarnej, którzy w atrakcyjny i przystępny sposób wyjaśniają młodym ludziom, jak dbać o swoje bezpieczeństwo.

Nasza szkoła prężnie działa w środowisku lokalnym. Rokrocznie organizujemy spotkania młodzieży z poetami ziemi brzeskiej połączone z Międzyszkolnym Konkursem Recytatorskim „Perły Regionu”, które w tym roku zaowocowało wydaniem przez szkołę Antologii „Ocalić od zapomnienia”. Uczniowie przygotowują spektakle dla wychowanków okolicznych przedszkoli, przeprowadzają akcje charytatywne na rzecz placówek pomocy społecznej. Dwa lata temu z dużym uznaniem spotkało się nasze autorskie przedstawienie profilaktyczne o cyberprzemocy, które wystawiliśmy we wszystkich szkołach w gminie. Dzięki zaangażowaniu zarówno nauczycieli jak i rodziców, których rola w podnoszeniu atrakcyjności i jakości pracy naszej szkoły jest nieoceniona, otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień. Najważniejsze z nich to certyfikaty: „Szkoła z Klasą”, „Szkoła Promującej Bezpieczeństwo”, „Civis et Patria”, „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”, „Szkoła zaangażowana społecznie”.

Ograniczona ilość miejsca nie pozwala niestety na wyszczególnienie wszystkich przedsięwzięć, w których brzeska „Trójka” wzięła udział w ostatnich kilku latach. Wymieniłam tylko te najistotniejsze, pozwalające dać choćby ogólny obraz placówki, która już czterdzieści lat dba o to, by wychować i wykształcić mądrego, wrażliwego, działającego dla dobra innych człowieka. Otrzymanie certyfikatu  „Małopolska Szkołą z Pasją” jest dla nas wielkim wyróżnieniem, ale nie spoczywamy na laurach. Przed nami kolejne lata rozwijania pasji i talentów naszych uczniów.

W tegorocznej edycji Konkursu Laureatami zostali <<<

Edyta Szczepanek

Magdalena Głowacka – Zastawnik