Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Brzesko. Projekt uchwały przyjęty

Brzesko. Projekt uchwały przyjęty

14 lutego we wtorek odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku, podczas którego najważniejszym punktem stało się przyjęcie przez komisję projektu uchwały RM w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Stało się to po długich dyskusjach i konsultacjach przeprowadzonych przez burmistrza miasta z radami pedagogicznymi i radami rodziców poszczególnych szkół w gminie.

W uchwale skreśla się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Brzesko na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku, plan sieci klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych na ten sam czas oraz projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko od 1 września 2019 roku. – Projekt zakłada, że w każdej miejscowości powstaną szkoły ośmioklasowe – mówi burmistrz Grzegorz Wawryka. – Jeśli chodzi o brzeskie gimnazja to gimnazjum nr 2 zostanie włączone do szkoły podstawowej nr 2, a gimnazjum nr 1 zostanie przekształcone w szkołę podstawową. Zespół Szkół w Jadownikach, w którego skład wchodzą gimnazjum i szkoła podstawowa zostanie przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową. Ten projekt został przez nas przedstawiony w kuratorium i zyskał aprobatę. Tak przyjęta sieć będzie generowała znacznie wyższe koszty dla gminy i nie będzie wykorzystywała w pełni wszystkie obiekty. Kolejną rzeczą, którą musimy sobie uświadomić jest to, że przez pierwsze lata szkoły nie będą dobrze doposażone. Rodzice muszą także liczyć się z tym, że w niektórych szkołach wejdzie zmianowość nauczania. Czynimy również starania, aby obiekty oświatowe były modernizowane. Złożyliśmy wnioski w tym celu. Jeżeli otrzymamy pieniądze z funduszy europejskich, wówczas wykonamy  odpowiednie prace – kończy wypowiedź Grzegorz Wawryka.

Dyskusja podczas posiedzenia komisji była długa i momentami burzliwa. Podczas głosowania czworo radnych było za przyjęciem projektu, a radni Kazimierz Sproski i Franciszek Brzyk wstrzymali się od głosu. – Wstrzymałem się od głosu, ponieważ uważam, że reforma przeprowadzana jest w zawrotnym tempie, a zdaniem wielu ekspertów nie jest dobrze przygotowana pod względem merytorycznym ( podstawa programowa ), co wpłynie niekorzystnie na poszczególne sfery naszej oświaty – tłumaczy radny Kazimierz Sproski. –  Uważam, że przywrócenie ośmioklasowej szkoły podstawowej nie jest złym pomysłem. Sam jako nauczyciel przepracowałem większość czasu w takim systemie, odnosząc ze swoimi wychowankami wiele znaczących sukcesów sportowych na arenie ogólnopolskiej. Jednakże wprowadzenie w życie nowej ustawy w tak krótkim czasie spowoduje różnego rodzaju reperkusje i zachwianie procesu nauczania w naszych placówkach oświatowych. Gdybyśmy przyjęli wariant okresu przejściowego, co jest zgodne z wytycznymi ustawy ( przewiduje on czasokres do 5 lat ) zabezpieczylibyśmy ten sam wysoki poziom nauczania. Nie pogorszyłaby się baza dydaktyczna, uniknęlibyśmy dwuzmianowości i zapewnilibyśmy pracę dla nauczycieli. Nie spowodowałoby to tak wielkiego niezadowolenia społecznego. Taki wariant pozwoliłby na spokojne i płynne rozłożenie w czasie wprowadzenia zmian, doposażenie szkół w pracownie dydaktyczne i pomoce naukowe oraz racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi i finansami gminy. Połowę budżetu gminy Brzesko pochłania oświata. Rocznie kosztuje to nas 54 miliony 800 tysięcy złotych. Z tego 29 milionów 600 tysięcy to państwowa subwencja oświatowa, a 25 milionów 200 tysięcy gmina dopłaca z własnych środków. Uważam, że minimalny okres przejściowy wprowadzenia tej reformy powinien wynieść co najmniej dwa lata. W tym czasie można by było dokonać szeregu korekt, przesunięć i uzupełnień. Dzięki czemu uzyskalibyśmy możliwość płynnego i bezkonfliktowego wprowadzenia nowej reformy oświatowej – kończy radny Kazimierz Sproski.

Decyzję o przyjęciu uchwały lub jej odrzuceniu radni podejmą na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej.

TP

Fot. archiwum IB