Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Brzesko. Reforma służby zdrowia

Brzesko. Reforma służby zdrowia

W poniedziałek 13 marca w brzeskim szpitalu odbyła się konferencja wiceminister zdrowia Józefy Szczurek – Żelazko z udziałem wicewojewody Józefa Gawrona i pełniącego obowiązki dyrektora brzeskiego szpitala Adama Smołuchy.

Spotkanie dotyczyło nowego projektu Ministerstwa Zdrowia czyli ustawy dotyczącej sieci szpitali. – Jestem wieloletnim pracownikiem i dyrektorem tego szpitala i dlatego wybrałam to miejsce na konferencję, ponieważ brzeski szpital będzie beneficjentem nowej ustawy – rozpoczęła spotkanie wiceminister Józefa Szczurek – Żelazko. – Ta ustawa ma spowodować to, że takie szpitale jak ten w Brzesku, będą miały gwarancję stabilnego funkcjonowania i jasno wskazany kierunek rozwoju. Projekt ustawy o sieci szpitali jednoznacznie wskazuje kierunki rozwoju szpitali w zależności od poziomu, do którego zostaną zakwalifikowane oraz dają pełne bezpieczeństwo finansowe tym placówkom, które w sieci się znajdą – kontynuowała wypowiedź wiceminister.

Szpital powiatowy w Brzesku jest jednym z wielu, które zabezpieczają podstawowe świadczenia szpitalne w kraju 60 procent pacjentów. Właśnie z myślą o nich jest budowany nowy system. Pacjent, który trafi do szpitala będzie miał zagwarantowane świadczenia udzielane w danej jednostce. Jeżeli będzie wymagał leczenia specjalistycznego będzie przekazany do szpitala o wyższym poziomie, Natomiast jeżeli udzielone zostanie pacjentowi świadczenie, będzie miał zagwarantowane leczenie poszpitalne w odpowiednich przychodniach. Cała opieka zdrowotna zostanie skoordynowana.     

W sieci szpitali znajdą się placówki, które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Kryteria kwalifikujące szpital do sieci to przede wszystkim posiadanie SOR – u lub izby przyjęć. Sieć będzie obejmować tak zwane szpitale „ostre”. Główną wartością nowego systemu jest stabilizacja finansowania. Szpitale będą miały zagwarantowane finansowanie budżetowe bez względu na to ilu pacjentów przyjmują.

Pierwsze umowy będą podpisywane na okres czterech lat, a następne już na dziesięć. Lista szpitali zakwalifikowanych do sieci zostanie opublikowana 27 czerwca. Projekt ustawy musi przejść jeszcze cały proces legislacyjny. 

Tomasz Pajor – IB

Fot. Maciej Mazur