Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Brzesko: Wizja rozwoju Małopolski

Brzesko: Wizja rozwoju Małopolski

DSCN9931W dniu 19 marca w ZSP Nr 1 w Brzesku gościł wicemarszałek Województwa Małopolskiego – pan Roman Ciepiela. Uczniowie wysłuchali prelekcji nt.: „Wizja rozwoju Małopolski jako regionu wiedzy i innowacji”, popartej ciekawą prezentacją multimedialną.

Na początku spotkania pan Marszałek poruszył problem sytuacji demograficznej Polski i jej wpływu na lata kolejne. Omówił miejsce naszego kraju na tle innych państw świata oraz zobrazował prognozę na przyszłość. Przechodząc do kwestii funduszy unijnych zachęcił młodzież do umiejętnego korzystania z nich, zakładania własnych działalności i poszukiwania pracy na lokalnym rynku.
Poruszone zostały tematy dotyczące m.in. przyznawania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów, równomiernego rozwoju wszystkich działów gospodarki oraz inwestycji realizowanych w naszym regionie.

Kolejnym poruszonym aspektem był program „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej”, która zakłada współpracę sześciu krakowskich uczelni ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Efektem tej współpracy ma być podniesienie poziomu nauczania, jak również kształcenia uczniów w obszarach nowoczesnej gospodarki. Umożliwi im to rozwijanie umiejętności informatycznych, niezbędnych do funkcjonowania w przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej. Program ten ma objąć szkoły ponadgimnazjalne z województwa małopolskiego. W obecnym roku trwa pilotaż programu dla dwudziestu jeden szkół.

Marzeniem pani dyrektor ZSP Nr 1 w Brzesku – Marii Góry jest uczestnictwo w programie. Pan Marszałek stwierdził, że większe szanse na szybsze wejście do projektu ma szkoła, która zwiększy znacznie przepływu łącza internetowego.

W spotkaniu uczestniczył również Starosta Brzeski – pan Andrzej Potępa, który zobowiązał się do pomocy w sponsorowaniu potrzeb związanych z realizacją tego przedsięwzięcia.

Na zakończenie spotkania głos zabrał pan Starosta. W czasie wystąpienia podkreślił znaczenie młodych w kształtowaniu przyszłej Ojczyzny, to oni mogą przyczynić się do rozwoju gospodarczego i kulturalnego Polski oraz zapewnić jej stabilną przyszłość.


Katarzyna Karaś