Strona główna » Wiadomości » Brzesko / Woda z wodociągu niezdatna do spożycia / 23 sierpnia 2019 r.

Brzesko / Woda z wodociągu niezdatna do spożycia / 23 sierpnia 2019 r.

23 sierpnia 2019 r. (piątek) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku opublikowała komunikat informujący o negatywnych wynikach badań wody pobranej w punktach czerpalnych: w Domu Dziecka w Jasieniu oraz w siedzibie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.

W komunikacie pojawiła się również informacja o tym, że woda w stanie surowym jest niezdatna do spożycia z powodu przekroczenia normy ilości bakterii w wodzie. Wodę można pić tylko po przegotowaniu. Problem dotyczy mieszkańców Brzeska mieszkających przy ulicach: Solskiego, Parcelowa, Dworcowa, Przemysłowa oraz w miejscowości Jasień ulic Mazurkiewicza, Wiedeńska, Kasztanowa i Jesionowa.

Urząd Miejski rozesłał również komunikaty głosowe do mieszkańców informując o problemie. W innych punktach kontrolnych normy nie zostały przekroczone i mieszkańcy w innych częściach miasta i gminy mogą pić wodę bez obaw.

Treść komunikatu

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punktach czerpalnych – punktach zgodności umiejscowionych w Domu Dziecka w Jasieniu i w siedzibie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku zasilanych z wodociągu publicznego Brzesko-Łukanowice, stwierdzono pogorszenie się parametrów mikrobiologicznych, spowodowane wystąpieniem w ocenianych próbkach istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów.

Stan stwierdzony: 220 jtk/1 ml w Domu Dziecka w Jasieniu oraz 1200 jtk/1 ml w siedzibie RPWiK w Brzesku ul. Solskiego 13. Zalecana ilość wskazanych wyżej mikroorganizmów została określona na poziomie: 200 [jtk/1 ml] i przywołana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.). W pozostałych pobranych tego samego dnia w innych punktach próbkach wody nie stwierdzono przekroczenia zalecanej liczby mikroorganizmów.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia na obszarze zaopatrzenia w miejscowości Brzesko dla ulic Solskiego, Parcelowa, Dworcowa, Przemysłowa oraz w miejscowości Jasień dla ulic Mazurkiewicza, Wiedeńska, Kasztanowa i Jesionowa [dopuszczalne jest wykorzystywanie wody do spożycia tylko i wyłącznie po przegotowaniu. Nie ma przeciwwskazań do wykorzystywania wody surowej do celów higienicznych np. mycia rąk i korzystania z pryszniców].

W przedmiotowym rozstrzygnięciu administracyjnym zobowiązano administratora wodociągu do podjęcia działań naprawczych. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Pełna treść komunikatu <==

W ubiegłych latach problem jakości wody dotyczył głównie miejscowości Jasień. Bakterie wykryto między innymi w 2017 i 2018 r. 

IB