Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Brzesko / Wybory sołtysów i rad sołeckich na nowych zasadach – ostatni moment dla kandydatów

Brzesko / Wybory sołtysów i rad sołeckich na nowych zasadach – ostatni moment dla kandydatów

Już za niespełna miesiąc – w niedzielę 7 kwietnia 2019 r. w sołectwach Gminy Brzesko odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich na nową – 5 letnią kadencję. Tegoroczne wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej po raz pierwszy odbędą się na nowych zasadach, określonych w zmienionych w ubiegłym roku statutach sołectw gminy Brzesko. Osoby chętne do pełnienia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej mają czas na uzupełnienie i złożenie w Urzędzie Miejskim niezbędnych dokumentów tylko do  czwartku 14 marca do godziny 14.00. 

Z uwagi na to że rozpoczęła się nowa kadencja samorządowa oraz w związku z zapisami w statutach gminy i sołectw należy przeprowadzić wybory na sołtysów i do rad sołeckich. Prawo uczestnictwa i wybierania sołtysów i rad sołeckich mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy. Burmistrz Gminy Brzesko Tomasz Latocha wyznaczyła na dzień 7 kwietnia 2019 roku wybory Sołtysów Sołectw: Bucze, Jadowniki, Jasień, Mokrzyska, Okocim, Poręba Spytkowska, Sterkowiec, Szczepanów, Wokowice. Głosowanie zostanie przeprowadzone w lokalach wyborczych w godzinach 8.00 – 16.00.

Dotychczas Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybierano na Zebraniu Wiejskim, podczas którego zgłaszane były kandydatury, a następnie odbywało się głosowanie. Zgodnie z nowymi zasadami tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej rejestracja kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej odbywa się wcześniej. Samo głosowanie ma podobny przebieg jak przy głosowaniu w trakcie wyborów samorządowych. Wprowadzone zmiany są efektem doświadczeń przy poprzednich wyborach sołeckich. Takie rozwiązanie usprawnia całą procedurę oraz pozwala uniknąć niepotrzebnych problemów i komplikacji w trakcie samego głosowania.

Sołtys pełni rolę gospodarza sołectwa i najogólniej rzecz ujmując reprezentuje interesy mieszkańców sołectwa w urzędzie miejskim oraz starostwie powiatowym. Od lat sołtysi cieszą się dużym zaufaniem społecznym i autorytetem w lokalnych społecznościach. To do nich mieszkańcy zwracają się m.in. w sprawach dotyczących utrzymania infrastruktury na terenie miejscowości. Postrzegani są jako osoby aktywne i mające rozeznanie w potrzebach mieszkańców sołectwa. Często są inicjatorami działań podejmowanych na terenach wiejskich, zarówno tych związanych z inwestycjami przeprowadzanymi na w sołectwie ale również z działaniami kulturalnymi i integrującymi jego mieszkańców.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich <==

IB