Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Brzesko: Zakończenie projektu – Konferencja w RCKB

Brzesko: Zakończenie projektu – Konferencja w RCKB

firmaRejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku zakończyło realizację Projektu „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku”. Projekt był finansowany w 85% wydatków kwalifikowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł ponad 32 miliony złotych. W wyniku realizacji projektu w zakresie gospodarki ściekowej wybudowano 29,5 km sieci kanalizacyjnej w Brzesku na ulicach: Wiejska, Leśna, Kossaka, Reja, Elektryczna, Stawowa, Słowińska, Młyńska, Wodna, Starowiejska, Bujaka, Uczestników Ruchu Oporu, Spółdzielcza, w Jasieniu ulice: Klonowa i Klonowa Boczna, w Jadownikach ulice: Środkowa i Wschodnia. Wybudowano pięć przepompowni ścieków i zmodernizowano dwie istniejące przepompownie ścieków w Brzesku przy ul. Solskiego i ul. Jasnej. Wybudowano także sieć kanalizacji sanitarnej, która gwarantuje włączenie do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 3738 równoważnych odbiorców. W ramach projektu w zakresie gospodarki wodnej wykonano rozbudowę istniejącego w Spółce systemu monitoringu i sterowania.

IB