Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Budżet gminy w RIO

Budżet gminy w RIO

W gminie Czchów powstał projekt budżetu, który trafił do Regionalnej Izby Obrachunkowej. – Jest to przede wszystkim budżet zrównoważony. Po dwóch latach posuchy od przyszłego roku, kiedy zostaną uruchomione nowe środki europejskie jest to budżet dający nadzieję na realizacje wielu nowych posunięć – cieszy się burmistrz Czchowa Marek Chudoba. – Ten budżet tylko na wydatki majątkowe wzrośnie, ponieważ będzie to około 10 milionów złotych, a w prognozie długoletniej to blisko 30 milionów złotych, a więc to bardzo wysoki budżet. W związku z nowymi zadaniami przyjętymi przez gminę nasz budżet jest wyjątkowo wysoki, ponieważ wynosi 52 miliony złotych, a przypomnę, że dziesięć lat temu stanowił kwotę 10 milionów złotych – kończy wypowiedź burmistrz Chudoba.

Gminie zarówno zadań i środków przybywa. Nie ma żadnych problemów organizacyjnych. Sam program 500+ w tym roku osiągnął kwotę 7 milionów złotych, a przyszłym roku przewidziano wydatki rzędu 8 milionów złotych. Same środki pomocy społecznej wyniosą 12 milionów złotych z budżetu. Pierwszą pozycją wśród wydatków jest oświata, na którą zostanie wydatkowane blisko 20 milionów złotych. Subwencja oświatowa wyniesie 16 milionów złotych, a więc gmina dopłaci 4 miliony z własnych środków. Licząc wszystkie wydatki gmina będzie musiała zaciągnąć kredyty, ale okres spłaty jest krótki, więc zobowiązanie nie są przenoszone na przyszłe pokolenia.


IB