Nie przegap
Strona główna » Region » Budżet powiatu na 2019 rok wciąż ze wzrostem dochodów

Budżet powiatu na 2019 rok wciąż ze wzrostem dochodów

Blisko 167 mln – tyle wyniosą dochody Powiatu Tarnowskiego w 2019 roku. To wzrost o 15% w stosunku do mijającego roku. Tym samym, od kilku lat, utrzymuje się tendencja stałego wzrostu dochodów powiatu.

Warty podkreślenia jest wzrost dochodów z tytułu podatku PIT. To świadczy o coraz lepszej sytuacji na rynku pracy, zarówno ogólnokrajowym, jak i lokalnym. Cztery lata temu z tego tytułu mieliśmy 20 mln zł dochodu, natomiast w 2019 roku wyniesie on 34 mln. To wzrost o ponad 50% – mówi Starosta Tarnowski Roman Łucarz.

Ważną składową powiatowego budżetu jest subwencja oświatowa, która w przyszłym roku wyniesie 37 mln. Zaś na pokrycie kosztów funkcjonowania oświaty powiatowej planowane jest wydatkowanie kwoty prawie 45 mln zł. – Trend dokładania do oświaty wciąż się utrzymuje i jako samorząd powiatowy, nie jesteśmy w tym przypadku wyjątkiem. W przyszłym roku musimy dołożyć 20% do subwencji oświatowej – tłumaczy Starosta.

Budżet na 2019 rok jest deficytowy. Wydatki przewidujemy na poziomie prawie 171 mln zł. Daje to deficyt 4,5 mln zł. Planujemy pokryć go z kredytu. W sumie zaciągniemy kredyt w wysokości 9 mln zł, jednak, co warto zaznaczyć, w 2019 roku będziemy mieć kumulację naszych powiatowych inwestycji – wyjaśnia Starosta Tarnowski.

Wśród największych inwestycji w roku 2019 przewiduje się między innymi: drugi etap budowy drogi z Karwodrzy do Ładniej za kwotę około 12 mln zł (w ramach RPO WM); rozpoczęcie rozbudowy drogi Zakliczyn – Stróże za kwotę 350 tys. zł (w ramach RPO WM); budowę mostu w Lubaszowej za prawie 5 mln zł.

Dużym wyzwaniem dla nas jest także realizacja programu E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego, finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Obecnie na rynku działa niewiele firm – wykonawców, stąd przetargi wychodzą zdecydowanie powyżej kwot kosztorysowych. Problem ten dotyka praktycznie wszystkie powiaty w Małopolsce – tłumaczy Roman Łucarz.

Włodarz powiatu zaznacza również, iż w roku 2019 samorząd powiatowy ostatecznie upora się z kwestią rekompensat za majątki przejęte przez państwo po zakończeniu wojny. – W budżecie powiatu mamy zabezpieczone środki na wypłatę odszkodowań za bezumowne użytkowanie przez powiat nieruchomości, w której działa DPS w Stróżach. Jest to kwota 750 tys. zł. Tym samym w całości spłacimy nasze zobowiązania wobec spadkobierców tego majątku

powiat.okay.pl