Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Dębno: Absolutorium dla wójta

Dębno: Absolutorium dla wójta

IMG_0001-nRada Gminy Dębno udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Grzegorzowi Brachowi za wykonanie budżetu za rok ubiegły. Wcześniej pozytywną opinię w tej sprawie wyraziła regionalna izba obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy. – To efekt wspólnej pracy Rady Gminy oraz pracowników urzędu, którym za pomoc bardzo dziękuję – komentował wójt Grzegorz Brach.

Zanim doszło do głosowania radni poznali szczegółowe uzasadnienie do opinii regionalnej izby obrachunkowej. Sztabiński, członek Komisji Rewizyjnej odczytywał je punkt po punkcie przez kilkadziesiąt minut. W głosowaniu wątpliwości nie miał nikt i uchwałę o udzieleniu absolutorium przyjęto jednogłośnie. – Wpływy do budżetu udało się zrealizować na poziomie powyżej stu procent. Bez państwa zgody na większość zmian dokonywanych w ciągu roku, takich wyników byśmy nie osiągnęli – zwracał się do radnych Grzegorz Brach.

Przypomnijmy, że w 2012 roku na wydatki inwestycyjne przeznaczono około 6 mln zł. Najbardziej kosztowna była budowa kanalizacji sanitarnej w Jastwi i Dębnie wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków. Na ten cel przeznaczono 1,95 mln zł. Na drugim miejscu pod względem skali wydatków znalazła się budowa sieci informatycznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Dębno. Koszty z tym związane sięgną ponad 1,33 mln zł.

Sporo wydano także na budowę chodników (ok. 400 tys. zł) i modernizację dróg gminnych (ponad 700 tys. zł). Wykonano też drugi etap budowy parkingu w Dębnie, a w szkołach prowadzono prace remontowe. Wykonano elewację budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łysej Górze i wymieniono kotłownię  c.o. w Zespole Szkół w Sufczynie.

ug