Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Dębno: Kolejna wygrana gminy przed sądem

Dębno: Kolejna wygrana gminy przed sądem

wojtKorzystnym dla Gminy Dębno wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zakończył się spór w sprawie pozwolenia na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Maszkienicach. – Sąd przyznając rację gminie spowodował, że istniejące od dawna plany inwestycyjne ponownie nabierają realnych kształtów – cieszy się Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.

Przypomnijmy, że na drodze rozbudowy oczyszczalni w Maszkienicach stała decyzja wojewody małopolskiego uchylająca pozwolenie na budowę, która została podjęta wskutek odwołania złożonego przez mieszkańca Maszkienic. Wójt Gminy Dębno w przekonaniu, że podstaw do uchylenia pozwolenia nie ma, złożył skargę  na decyzję wojewody. Sprawa trafiła do sądu. Po podjętym jeszcze w ubiegłym roku pierwszym, korzystnym dla gminy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w kluczowej dla inwestycji w Maszkienicach sprawie planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję wojewody rozpatrzył raz jeszcze w tym miesiącu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.  W efekcie decyzja wojewody została uchylona, a blokowana od kilku lat inwestycja, której skutkiem ma być poprawa komfortu życia mieszkańców kilku sołectw i ochrona środowiska, otrzymała wreszcie zielone światło. – To duży powód do radości, ponieważ będziemy mogli w przyszłości rozpocząć rozbudowę sieci kanalizacyjnej tak potrzebną dla mieszkańców kilku miejscowości: Łysej Góry, Sufczyna, Perły, Biadolin Szlacheckich i Maszkienic. Szkoda tylko, że wskutek blokowania tego przedsięwzięcia straciliśmy szansę na wyjątkowo korzystne zasady finansowania, ponieważ upłynęły już terminy składania wniosków do unijnych programów – komentuje wójt Gminy Dębno. Jednocześnie informuje, że gmina przystąpi teraz niezwłocznie do pracy, przygotowując niezbędne zmiany w dokumentacji i kosztorysach wynikające z faktu, że po kilkunastu miesiącach sądowych sporów wymagają one aktualizacji.

Link do sentencji wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/304D6F639A

ug