Nie przegap
Strona główna » Region » Dodatkowa rekrutacja na studia w PWSZ w Tarnowie

Dodatkowa rekrutacja na studia w PWSZ w Tarnowie

Osoby, które chcą od października rozpocząć studia w najchętniej wybieranej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Polsce mają taką szansę. Rekrutacja dodatkowa na studia w PWSZ w Tarnowie rozpoczęła się w poniedziałek, 2 września i potrwa do piątku, 13 września 2019 roku. Rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak podczas naboru podstawowego.

Absolwenci szkół średnich mogą w trakcie naboru dodatkowego wybierać spośród 21 kierunków i 35 specjalności na studiach: licencjackich, inżynierskich i magisterskich (uzupełniających – II stopnia oraz jednolitych). Bardzo ciekawą propozycją jest możliwość podjęcia studiów dualnych na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika, a także studiów II stopnia na kierunkach Wychowanie fizyczne i Pedagogika. Poszerzenie oferty dydaktycznej oznacza, że w PWSZ można zdobyć tytuł magistra już na sześciu kierunkach.

Rekrutacja dodatkowa potrwa w tym roku od 2 do 13 września i prowadzona będzie poprzez stronę kandydat.pwsztar.edu.pl, gdzie znaleźć można komplet informacji dotyczących naboru, a także pełną ofertę uczelni.

Przepisy nowej ustawy oraz nasz regulamin rekrutacyjny umożliwiają nam przeprowadzenie dodatkowego naboru. Przygotowaliśmy dodatkowe miejsca na studia i już czekamy na wszystkich chętnych. Proszę pamiętać, że zgodnie z przepisami, po 13 września, nie będzie już możliwości rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 – wyjaśnia Prorektor ds Studenckich i Dydaktyki, dr Małgorzata Martowicz.

O przyjęciu na studia decydują wyniki uzyskane na maturze. Jedynie na kierunkach artystycznych przewidzieliśmy egzamin wstępny. Być może będzie on konieczny także na kierunkach: Wychowanie fizyczne i Pielęgniarstwo (studia II stopnia). To zależy jednak od liczby kandydatów – dodaje dr Martowicz.

Studentów (przyszłych, jak i obecnych kształcących się na studiach licencjackich) ucieszy z pewnością fakt, że PWSZ oferuje już sześć kierunków, na których można uzyskać tytuł magistra.

Pierwszym instytutem uczelni, oferującym taką możliwość na wszystkich kierunkach jest Instytut Ochrony Zdrowia.

W ramach naszego Instytutu funkcjonują trzy kierunki: Pielęgniarstwo, Fizjoterapia oraz Wychowanie Fizyczne. Naukę na każdym z nich można zakończyć zdobyciem tytułu magistra – mówi dr Mariusz Pociecha, dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia.

Pozostałe „magisterskie” kierunki to: Filologia polska i Pedagogika w Instytucie Humanistycznym oraz Administracja w Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym.

Czekamy wciąż na pozytywną decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie uruchomienia studiów jednolitych magisterskich na Pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej – dodaje dr Wanda Kulesza, kierownik Zakładu Pedagogiki PWSZ.

Dodajmy, że opłata rekrutacyjna wynosi w tym roku 85 zł. Wyjątkiem są studia w Instytucie Sztuki, gdzie kandydaci za przystąpienie do egzaminu muszą zapłacić 150 zł oraz kierunki objęte egzaminem wstępnym, gdzie opłata wynosi 100 zł.

Wysokość opłat od tego roku regulowana jest rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uczelnie nie mają na nią wpływu – tłumaczy dr Martowicz.

OFERTA DYDAKTYCZNA PWSZ W TARNOWIE

 • Administracja
  • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
  • administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim
  • administracja publiczna (I i II stopień)
 • Automatyka i robotyka
 • Chemia
  • chemia medyczna
  • chemia stosowana
  • chemia żywności
  • ratownictwo chemiczne
 • Ekonomia
  • ekonomika gospodarki żywnościowej
  • ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim
  • finanse przedsiębiorstw
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Filologia
  • filologia angielska
  • filologia germańska
  • filologia romańska
 • Filologia polska
  • twórcze pisarstwo (I stopień)
  • menedżer i animator kultury (I i II stopień)
  • komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz (I stopień)
  • język obcy (angielski lub francuski lub niemiecki) w praktyce zawodowej (II stopień)
  • komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations (II stopień)
  • nauczycielska (I i II stopień)
 • Fizjoterapia (jednolite studia magisterskie)
 • Grafika
  • grafika projektowa
 • Informatyka
  • informatyka stosowana
 • Inżynieria materiałowa
  • technologia materiałów
  • inżynieria materiałów budowlanych z elementami wzornictwa przemysłowego
 • Matematyka
  • matematyka finansowa i aktuarialna
  • matematyka stosowana
  • matematyka z informatyką w finansach
 • Mechatronika
 • Ochrona Środowiska
  • odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami i ochrona powietrza
  • ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody
 • Pedagogika (II stopień)
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie – pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW)
 • Pielęgniarstwo (I, II stopnia, pomostowe)
 • Praca socjalna
 • Wychowanie fizyczne (I, II stopień)
  • gimnastyka korekcyjna z odnową biologiczną
  • instruktor sportu
  • edukacja dla bezpieczeństwa
 • Wzornictwo
  • projektowanie form przemysłowych
  • projektowanie komunikacji wizualnej

Wszelkie informacje na temat oferty dydaktycznej PWSZ w Tarnowie oraz szczegóły procesu rekrutacji znaleźć można na stronie kandydat.pwsztar.edu.pl

PWSZ