Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Dofinansowanie na termomodernizację / Powiat Brzeski

Dofinansowanie na termomodernizację / Powiat Brzeski

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 480/17 z dnia 28 marca 2017 dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WM 2014 -2020 Oś 4 – Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym; poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca PRO WM 2014 – 2020 opublikował na stronie internetowej informację o zakończeniu oceny merytorycznej i listę wniosków, które otrzymały wynik pozytywny w ramach oceny merytorycznej. W ramach tego naboru Powiat Brzeski złożył dwa wnioski o dofinansowanie:
1) „Termomodernizacja budynków Publicznego Powiatowego zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzesku”
2) „Termomodernizacja budynków edukacyjno – administracyjnych Powiatu Brzeskiego”

Oba wnioski zostały bardzo wysoko ocenione bo na 50 pkt. co stanowi 96,15% w ujęciu procentowym, maksymalna liczba punktów stanowiła 52. Zatem wnioski Powiatu Brzeskiego uplasowały się na 2 i 3 miejscu w subregionie tarnowskim na 23 złożone wnioski. Powiat Brzeski na przedmiotowe zadania otrzyma w sumie dofinansowanie w kwocie 3.596.766,98 zł.

Wartość pierwszego wniosku opiewa na kwotę 1.635.528,92 zł a dofinansowanie zadania ze środków unijnych (programu RPOWM) stanowi 60% tej wartości tj. 981.317,31 zł. Natomiast wartość drugiego wniosku opiewa na kwotę 4.359.082,89 zł zaś poziom dofinansowanie stanowi 2.615.449,67 zł. W ramach pierwszego projektu kompleksowej termomodernizacji zostaną poddane dwa budynki Publicznego Powiatowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzesku zlokalizowane przy ul. Kościuszki 33 (tzw. Budynek główny i budynek administracyjny). Natomiast w ramach drugiego projektu kompleksowej termomodernizacji zostaną poddane budynki: budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Brzesku przy ul. Piastowskiej 2B oraz budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze.

Bezpośrednim celem projektów jest zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanych obiektów oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej. W obu wnioskach przewidziano następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów czy dachów, wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej, instalację centralnej klimatyzacji, modernizację instalacji CO i c.w.u. a także modernizację oświetlenia. W ramach projektów zostaną także zastosowane odnawialne źródła energii – instalacja fotowoltaiczna – wspomagająca zasilanie budynku w energię elektryczną oraz pompa ciepła wspomagająca instalację c.w.u. Bezpośrednim efektem projektów będzie zatem zmniejszenie ilości zanieczyszczeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, emitowanych do atmosfery co wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego naszego obszaru. Ponadto planowana termomodernizacja zmniejszy straty ciepła, energii co oznacza że mniejsza ilość surowców będzie potrzebna do uzyskania odpowiedniego poziomu ogrzewania i oświetlenia co przełoży się także na oszczędności finansowe. Dzięki realizacji tych inwestycji poprawi się także estetyka budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji.

powiatbrzeski.pl

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast