Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Droga „Wisowatki”

Droga „Wisowatki”

_IGP9396W 2015 roku zawarto umowę pomiędzy Gminą Borzęcin, a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczącą budowy drogi „Wisowatki”.

– Z punktu widzenia mieszkańców tego przysiółka droga ma ogromne znaczenie – mówi wójt gminy Janusz Kwaśniak. – Jest to najkrótszy dojazd do miejscowości Niedzielska w gminie Szczurowa, gdzie większość dzieci uczęszcza do szkoły podstawowej. Przebiega tamtędy również komunikacja w kierunku drogi wojewódzkiej i w kierunku Brzeska – dodaje wójt.

W związku z wykonywaniem prac poszukiwawczych ropy naftowej na terenie gminy Borzęcin i korzystaniem z infrastruktury drogowej gminy, władze gminy porozumiały się z PGNiG w sprawie finansowania budowy między innymi tej drogi. Zakres prac polegał na wycięciu zakrzaczeń i samosiejek, czyszczeniu rowu przydrożnego z wyprofilowaniem dna i skarp na odcinku 280 metrów, wykonaniu podbudowy na odcinku 600 metrów, wykonaniu nawierzchni bitumicznej na długości około 550 metrów o szerokości jezdni 4 metry, wykonanie dwóch mijanek, przebudowie przepustu, utwardzeniu poboczy, wykonaniu zjazdów z drogi do pól. Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł około 182 tysiące złotych.


IB