Nie przegap
Strona główna » Region » Drwinia – najbezpieczniejsza gmina powiatu bocheńskiego

Drwinia – najbezpieczniejsza gmina powiatu bocheńskiego

foto_7_policja_ug_drwiniaW dniu 3 lutego br. w Urzędzie Gminy w Drwini, na zaproszenie Wójta Gminy Drwinia Jana Pająka i Komendanta Powiatowego Policji w Bochni mł. insp. Mariusza Dymury, odbyło się spotkanie, w czasie którego przekazane zostały informacje dotyczące aktualnego stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Drwinia, w porównaniu do pozostałych gmin powiatu bocheńskiego.

Uczestnikami spotkania byli: członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz radni i sołtysi z gminy Drwinia.

Referującym stan bezpieczeństwa na terenie powiatu bocheńskiego był komendant – mł. insp. Mariusza Dymura, który w prezentacji multimedialnej przedstawił dane dotyczące bezpieczeństwa.

Nie bez powodu pierwsze spotkanie na temat bezpieczeństwa w powiecie bocheńskim odbyło się w gminie Drwinia, bowiem statystyki w tym zakresie jednoznacznie wskazują, że właśnie gmina Drwinia jest pozytywnym liderem we wszystkich statystykach, jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa.

Ogółem na terenie powiatu bocheńskiego w 2015 roku stwierdzono 1312 przestępstw. Na terenie gminy Drwinia popełnionych zostało 9 przestępstw, co daje 0,68% ogółu stwierdzonych przestępstw na terenie powiatu.

slajd_1

W kategorii przestępstw kryminalnych stwierdzono 983 przestępstwa na terenie powiatu, natomiast na terenie gminy Drwinia popełnionych zostało 8 przestępstw, co daje 0,81% przestępstw popełnionych na terenie powiatu.

slajd_2

Do 7 kategorii wybranych przestępstw zaliczone zostały: rozbój – wymuszenie rozbójnicze, bójka lub pobicie, uszkodzenie ciała, kradzież z włamaniem, kradzież pojazdu i zniszczenie mienia. Ogółem na terenie powiatu bocheńskiego w 2015 roku popełnionych zostało 368 przestępstw, a na terenie gminy Drwinia 5 przestępstw, co daje 1,35% w porównaniu do całego powiatu.

slajd_3

Przestępstwa gospodarcze: na terenie powiatu 329, na terenie gminy Drwinia 1 przestępstwo w tej kategorii, co daje 0,27% ogółu przestępstw na terenie powiatu.

slajd_4

Przestępstwa narkotykowe: Na terenie powiatu bocheńskiego stwierdzono w 2015 roku 229 przestępstw narkotykowych. Na terenie gminy Drwinia nie stwierdzono ani jednego przestępstwa w tej kategorii.

slajd_5

Poniżej tabela wykroczeń w latach 2014 i 2015 w rozbiciu na powiat i gminę Drwinia:

slajd_6

Interwencje podejmowane przez funkcjonariuszy KPP w Bochni:

slajd_7

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym:

slajd_8

Nietrzeźwi kierujący:

slajd_9

W trakcie dyskusji na wiele pytań odpowiadali przedstawiciele KPP, wśród których poza komendantem Dymurą obecni byli: Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Bochni asp. szt. Tadeusz Janiczek, Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. szt. Robert Kicka oraz Dzielnicowy mł. asp. Rafał Mordarski.

W podsumowaniu spotkania komendant Dymura dziękował władzom gminy: Wójtowi Gminy Drwinia i Radzie Gminy w Drwini za bardzo dobrą współpracę z KPP w Bochni w zakresie bezpieczeństwa, przypominając wspólne działania, których efektem było uruchomienie od 3 stycznia 2015 r. Punktu Przyjęć Dzielnicowego w Drwini. Wójt Jan Pająk złożył podziękowania komendantowi KPP za zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Drwinia, współpracę ze szkołami i akcje profilaktyczne prowadzone wśród mieszkańców gminy Drwinia, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, w szeroko rozumianym zakresie.

Spotkanie, które odbyło się w Drwini, jest pierwszym z cyklu spotkań na terenie gmin powiatu bocheńskiego. Poza prezentacją aktualnego stanu bezpieczeństwa, przedstawiciele KPP w Bochni prezentują nowe, systemowe, ogólnopolskie narzędzie Policji w działaniach na rzecz porządku publicznego, które zostało nazwane „Mapa zagrożeń”

ug