Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » EKODZICIAKI W EKOGMINIE

EKODZICIAKI W EKOGMINIE

Miło nam poinformować iż Gmina Iwkowa uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie otrzymała dotację na realizację projektu pn. EKODZICIAKI W EKOGMINIE. W ramach projektu zaplanowano szeroki cykl działań ekologicznych w okresie od kwietnia do września, nastawiony na edukację społeczeństwa gminy Iwkowa, a szczególnie dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz wychowanków placówek oświatowych w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, poprawy jakości powietrza, ochrony i zachowania różnorodności biologicznej oraz prawidłowej gospodarki wodnej. W/w priorytety zadania będą realizowane poprzez:

1) Warsztaty ekologiczne z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej, których podsumowaniem będzie wyznaczenie oraz oznakowanie ścieżki ekologiczno-przyrodniczej. Działanie to obejmuje także opracowanie i wydruk publikacji promującej zachowania proekologiczne oraz bogactwo przyrody.

2) Przeprowadzenie dwóch konkursów ekologicznych. Pierwszy, Eko-generacje, będzie konkursem rodzinnym, którego efektem będą prace w postaci haseł ekologicznych i nawiązującego znaku graficznego. Zamysłem konkursu jest zaangażowanie wszystkich pokoleń w rodzinie. Drugi, adresowany do wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy Iwkowa, będzie dotyczył ponownego wykorzystania odpadów.

3) Eko-wakacje-cykl warsztatów edukacyjno-ekologicznych prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów, w którym, przewidziano następujące zajęcia:
– plener fotograficzny p.t.: „Blisko natury”-różnorodność biologiczna gminy Iwkowa,
– warsztaty manualne – podstawy recyklingu-drugie życie odpadów – wykorzystanie odpadów do wykonania przydatnych rzeczy codziennego użytku,
– warsztaty plastyczne p.t. „Przedszkolaki oszczędzają wodę” będą polegać na wykonaniu pracy plastycznej, której tematem przewodnim będą działania, jakie może podjąć przedszkolak, aby prawidłowo gospodarować zasobami wodnymi,
– wyjazd studyjny dla uczestników warsztatów – Enklawa Przyrodnicza Bobrowisko – Stary Sącz – pionierski obiekt, doceniony przez ekspertów jako miejsce edukacji ekologicznej.

4) Ekologiczno-edukacyjno-informacyjny Happening dotyczący zdrowej żywności, podczas którego zostaną zaprezentowane prace uczestników warsztatów Eko-wakacje. Dodatkowo zaplanowano także zajęcia recyklingowe dla rodzin prowadzone przez animatorów, szerzenie wiedzy na temat prawidłowej zbiórki i segregacji odpadów w specjalnie przygotowanym „Eko-kąciku”. Ponadto zaplanowano spektakl ekologiczny z dużą dawką informacji z zakresu ekologii i ochrony środowiska, w którym poruszane są zagadnienia związane z niską emisją, smogiem, zanieczyszczeniem powietrza, segregacją odpadów, elektrośmieciami i degradacją środowiska naturalnego.

Działania promocyjne będą skierowane do szerokiego kręgu odbiorców i realizowane w oparciu o kampanię promocyjną on-line i off-line, w celu popularyzacji projektu wśród maksymalnej liczby odbiorców.


ug