Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Fundusz Dróg Samorządowych – ponad 11 milionów zł na drogi gminne i powiatowe w Powiecie Brzeskim

Fundusz Dróg Samorządowych – ponad 11 milionów zł na drogi gminne i powiatowe w Powiecie Brzeskim

Małopolski Urząd Wojewódzki ogłosił ostateczną listę rankingową Funduszu Dróg Samorządowych w naszym regionie – w grupie pozytywnie zaopiniowanych projektów znalazły się dwa wnioski Starosta Powiatowego w Brzesku oraz po jednym wniosku Gminy Dębno i Gminy Borzęcin. Łącznie na teren Powiatu Brzeskiego trafi dofinansowanie w wysokości 11 180 665 zł.

15 kwietnia 2019 r. Minister Infrastruktury przekazał Wojewodzie Małopolskiemu zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów listę zadań gminnych oraz zadań powiatowych województwa małopolskiego do dofinansowania ze środków Funduszu.

Drogi powiatowe – lista podstawowa

Powiat Brzeski – Przebudowa drogi powiatowej nr 1448K Tymowa – Łososina Dolna km 0+040 do km 11+491 w miejscowościach: Tymowa, Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Drużków Pusty, Kąty wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1450K. Długość odcinka 11,451 km. Okres realizacji zadania: 04.2019-10.2019.  Ogółem wartość projektu 6 506 844,00 zł.  Kwota dofinansowania: 3 904 106,00 zł. 

Powiat Brzeski – Przebudowa drogi powiatowej nr 1439K Gnojnik – Złota w msc. Gnojnik, Lewniowa, Złota, Biskupice Melsztyńskie km 0+014 do 8+279. Długość odcinka 8,265 km. Okres realizacji zadania: 04.2019-10.2019. Ogółem wartość projektu 6 028 793,59 zł. Kwota dofinansowania: 3 617 276,00 zł.

Drogi gminne – lista podstawowa

Gmina Borzęcin – Budowa drogi gminnej „Zagórze” łączącej drogę powiatową nr 1430K BrzeskoSzczepanów-Borzęcin z drogą gminną Łazy-Rudy Rysie w miejscowości Przyborów w km 0+000 – 1+556. Długość odcinka 1,556 km. Okres realizacji zadania: 03.2019-12.2019. Ogółem wartość projektu 6 507 907,92 zł. Kwota dofinansowania: 3 253 953,00 zł.

Gmina Dębno – Remont drogi gminnej Maszkienice Podlesie nr 250891K w km 0+000 -1+440oraz Maszkienice Od Krzyża nr 250212K wkm 0+000-1+450. Długość odcinka 2,890. Okres realizacji zadania: 03.2019-10.2019. Ogółem wartość projektu 675 550,08 zł. Kwota dofinansowania: 405 330,00 zł.

 

Limit środków na dofinansowanie zadań na liście podstawowej z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wynosił 88 136 222,00 zł. Dodatkowo Prezes Rady Ministrów przeznaczył ze swojej rezerwy na wskazane na liście zadania kwotę w wysokości 11 208 404,00 zł. Łączna kwota limitu środków dla województwa małopolskiego na dofinansowanie zadań na liście podstawowej wynosi 99 344 626,00 zł.

Zadaniem Funduszu Dróg Samorządowych jest dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych, a także zadań obejmujących budowę mostów lokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Pełna lista rankingowa <==

malopolska.uw.gov.pl / IB