Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » FUNDUSZ SOŁECKI W GMINIE DĘBNO

FUNDUSZ SOŁECKI W GMINIE DĘBNO

Budowa dróg, parkingów, placów zabaw i zakup sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych to najczęściej pojawiające się propozycje wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego będącego w dyspozycji poszczególnych wsi gminy Dębno. – O ile tylko te inicjatywy są zgodne z zapisami ustawowymi, zostaną ujęte w przyszłorocznym budżecie – zapewnia Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.

W sumie Rady Sołeckie wszystkich wsi gminy Dębno złożyły 40 propozycji inwestycji, które miałyby być realizowane na ich terenie ze środków Funduszu Sołeckiego. W sumie do rozdysponowania jest 360 tys. zł. Wójt Gminy Dębno ma obowiązek wziąć je pod uwagę przy konstruowaniu przyszłorocznego budżetu, o ile tylko spełniają one wymogi formalne.
Najczęściej zgłaszane propozycje dotyczą budowy i remontów dróg lokalnych, a także budowy nowych miejsc parkingowych, placów zabaw w sołectwach, miejsc rekreacji i wypoczynku, a także sprzętu dla jednostek OSP takiego jak np. umundurowanie. Pojawiają się również propozycje dotyczące uzupełnienia oświetlenia ulicznego, a także budowy amfiteatru w sołectwie.
Gmina Dębno już po raz trzeci rozdysponowała część pieniędzy budżetowych pomiędzy sołectwa korzystając z ustawy o Funduszu Sołeckim. Zdecydowano się na to w przekonaniu, że mieszkańcy sołectwa najlepiej wiedzą, co jest najpilniejsze do wykonania we wsi. Jest to także dobra forma nauki o samorządności. Mieszkańcy na zebraniach sołeckich sami definiują swoje potrzeby i sami podejmują decyzję o tym, co należy zrobić w pierwszej kolejności. Potem ich obowiązkiem jest także dopilnować realizacji zadań ujętych w budżecie gminy. – Kto w zebraniach sołeckich nie uczestniczy, sam eliminuje się z procesu podejmowania decyzji dotyczących własnej miejscowości. Dlatego tak ważne jest, by frekwencja na zebraniach była jak najwyższa – podkreśla Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.

gp

Podobne artykuły
„%RELATEDPOSTS%”