Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Gmina Borzęcin. Będą nowe chodniki przy drogach powiatowych

Gmina Borzęcin. Będą nowe chodniki przy drogach powiatowych

Na ostatniej Sesji Rady Gminy Borzęcin, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2019 r. podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz powiatu brzeskiego w kwocie 207 tysięcy 500 złotych. W myśl postanowień uchwały, gmina Borzęcin przekaże Powiatowi Brzeskiemu pomoc finansową z budżetu gminy Borzęcin na 2019 rok celem realizacji zadania budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1421 K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska w miejscowości Borzęcin Dolny oraz wykonania dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa ronda w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej 1421 K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska z drogą powiatową 1430 K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin wraz z budową chodników”. 

– Prace związane z pierwszym etapem budowy chodnika od tzw. Ciernia (granica sołectw Borzęcin Górny i Borzęcin Dolny) w kierunku drogi wojewódzkiej 964 w Borzęcinie Dolnym rozpoczęły się przed kilkoma dniami. Nowy chodnik wraz z kanalizacją deszczową wybudowany zostanie na odcinku 465 metrów. Realizacja dalszych etapów zadania uzależniona jest od pozyskania zgód właścicieli gruntów prywatnych, koniecznych do zajęcia pod chodnik celem dalszej realizacji inwestycji -mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. 

Dzięki przekazanej powiatowi brzeskiemu dotacji podjęto również działania związane z opracowaniem projektu budowy ronda i chodników w centrum Borzęcina Górnego.

– Rondo planuje się zlokalizować w miejscu skrzyżowania dróg powiatowych koło cmentarza w Borzęcinie Górnym, gdzie niejednokrotnie dochodziło do kolizji drogowych. Tego typu rozwiązanie usprawnieni komunikację i poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym w tym miejscu – wyjaśnia wójt Janusz Kwaśniak – W ramach dotacji wykonana zostanie również dokumentacja projektowa dla potrzeb budowy chodników od Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej do planowanego ronda oraz od ronda do Urzędu Gminy.

Przekazane na rzecz powiatu brzeskiego środki stanowią partycypację gminy Borzęcin w realizacji zadań do kwoty określonej w uchwale, jednak nie więcej niż 50 % kosztów realizacji inwestycji po przetargach. 

borzecin.pl