Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Gmina Borzęcin Liderem pozyskiwania środków unijnych w powiecie brzeskim

Gmina Borzęcin Liderem pozyskiwania środków unijnych w powiecie brzeskim

borzęcinPrzed kilkoma dniami ukazał się kolejny już, 11 Raport Roczny Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, prezentujący dane na temat wykorzystania środków z Funduszy Europejskich według stanu na koniec czerwca 2015 roku. W przygotowanym opracowaniu zawarto zestawienie ilości i wartości projektów według programów operacyjnych i jednostek administracyjnych województwa małopolskiego. Chodzi o fundusze ze środków Unii Europejskiej na lata 2007-2013 dostępnych w ramach programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i MRPO. Dane pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13) i odnoszą się do projektów realizowanych na terenie danej jednostki terytorialnej. W odrębnym zestawieniu przygotowano informację dotyczącą działań wdrażanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

obsWedług przygotowanego opracowania, niekwestionowanym liderem pozyskiwania środków unijnych na realizowane inwestycje jest w powiecie brzeskim gmina Borzęcin. W przeliczeniu na jednego mieszkańca zaangażowano na jej terenie 26 459 złotych z programów operacyjnych i 925 złotych z funduszu PROW, co daje po zsumowaniu kwotę 27 384 złote. Na drugim miejscu uplasowała się gmina Dębno, a na trzecim Szczurowa. Brzesko z ponad dwukrotnie mniejszą od Borzęcina kwotą pozyskanych środków 11 718 złotych zajmuje czwarte miejsce. Na kolejnych pozycjach sklasyfikowano gminy Czchów, Gnojnik i Iwkowa.

Mamy świadomość dobrze wykonanego zadania. Optymalne wykorzystanie środków unijnych, pozwoliło wykonać gminie duży krok do przodu, plasując ją w gronie liderów rozwoju. Nasze zaangażowanie w realizację prorozwojowych inwestycji było wielokrotnie dostrzegane w różnego rodzaju zestawieniach i rankingach. Były lata, w których inwestowaliśmy blisko 50% wydatków budżetu ogółem. Miniony 2015 rok też należy zaliczyć do udanych, bo przecież na inwestycje, czyli rozwój wydaliśmy 11 milionów 461 złotych, co stanowi 33% wydatków budżetu ogółem. W najbliższych latach, obejmujących nową perspektywę finansową 2014 – 2020 zamierzamy podtrzymać dobrą passę – mówi wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez samorząd gminy Borzęcin przy udziale środków Unii Europejskiej zaliczyć należy: budowę Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, kompleksowe wodociągowanie miejscowości gminy, przebudowę obiektu sportowego w Borzęcinie–Borku, budowę kompleksów sportowych przy Zespołach Szkół w Bielczy, Przyborowie i Łękach, modernizację obiektu sportowego w Przyborowie wraz z budową skateparku, budowę budynków wielofunkcyjnych służących celom kulturalnym w Warysiu i Przyborowie oraz modernizację obiektów w Borzęcinie i Łękach, budowę sieci bezpłatnego internetu wraz z nieodpłatną dystrybucją blisko 600 zestawów komputerowych dla mieszkańców gminy, budowę zabezpieczenia powodziowego miejscowości Borzęcin, zagospodarowania centrów wsi m.in. Borzęcin Dolny, modernizację dróg, budowę chodników, parkingów, miejsc rekreacji i placów zabaw.

Poniżej prezentujemy zestawienie dotyczące środków UE zaangażowanych w gminach powiatu brzeskiego w przeliczeniu na mieszkańca.

Ilość i wartość projektów według programów operacyjnych i jednostek administracyjnych

Gmina Beneficjenci mający siedzibę na terenie JST Projekty realizowane na terenie JST Wartość realizowanych projektów Wartość realizowanych projektów na mieszkańca
POIŚ POIG POKL MRPO Razem
[w mln zł] [w zł]
BORZĘCIN 3 14 188,8 4,9 1,1 28,1 222,9 26459
DĘBNO 10 27 201,1 2,3 3,4 8,9 215,7 14814
SZCZUROWA 6 33 21 0,8 6 103,9 131,7 13563
BRZESKO 31 62 225,5 27 3,3 166,1 422 11611
CZCHÓW 6 18 0 1,1 2,1 30,8 33,9 3489
GNOJNIK 7 18 0,1 3 2,5 9 14,6 1854
IWKOWA 7 11 0 0 2,6 7,5 10,1 1608
Powiat brzeski 70 269 641,4 39,1 63,9 378,4 1122,7 12085

Ilość i wartość projektów realizowanych w ramach działań wdrażanych przez UMWM Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Gmina Liczba przedsięwzięć Wartość całkowita Kwota pomocy Wartość na mieszkańca Kwota pomocy na mieszkańca
[w tys zł] [w zł]
SZCZUROWA 44 18585 15153,2 1914 1561
IWKOWA 39 9717 6255,7 1545 994
BORZĘCIN 38 10654 7795,3 1265 925
GNOJNIK 37 15071 6732,3 1918 857
CZCHÓW 35 13846 7396,4 1424 761
DĘBNO 37 13018 7522,4 894 517
BRZESKO 38 7602 3894,4 209 107
Powiat brzeski 268 88493 54749,8 952 589

Pełny 11. Raport Roczny Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju dostępny tutaj: http://borzecin.pl/images/MOPR_11_el.pdf

ug