Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Gmina Dębno. Realizacja funduszu sołeckiego

Gmina Dębno. Realizacja funduszu sołeckiego

2707-1_800x450Jedną z idei samorządu terytorialnego jest możliwość aktywnego uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju ich wspólnoty. W przypadku Gminy Dębno, jest to możliwe między innymi dzięki funkcjonowaniu funduszu sołeckiego. Są to wydzielone z gminnego budżetu środki, którymi dysponują poszczególne sołectwa, a o ich przeznaczeniu decydują sami mieszkańcy na zebraniach wiejskich.

W 2016 roku na fundusz sołecki Gminy Dębno zostały przeznaczone środki w wysokości ponad 600 tysięcy złotych – o ok. 150 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. Kwota ta została wykorzystana na realizację zadań – zgłaszanych przez mieszkańców – które dotyczyły rozwoju poszczególnych miejscowości.  Niektóre z nich zostały w całości sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego, a część dofinansowano z budżetu gminy.

Do tej pory zrealizowano około 85 procent budżetu funduszu sołeckiego na bieżący rok. Znaczna część środków została przeznaczona na rozbudowę infrastruktury. Przy wykorzystaniu funduszu sołeckiego zmodernizowano kilkanaście dróg gminnych, zamontowano progi zwalniające i postawiono nowe wiaty przystankowe. Oprócz infrastruktury drogowej, mieszkańcy gminy przeznaczyli środki między innymi na prace remontowe w remizach jednostek OSP, doposażenie placów zabaw, a także utrzymanie boisk sportowych i terenów zielonych. Nie zapomniano też o kulturze. Z funduszu sołeckiego sfinansowano w tym roku piknik „Pożegnanie lata”, Festyn „Solanki”, jak również dofinansowano organizację dożynek gminnych.

Obecnie opracowywana jest także dokumentacja na inwestycje, które Gmina Dębno będzie realizować w przyszłości – takie jak budowa ścieżki rowerowej w Dębnie, budowa chodnika w Woli Dębińskiej czy rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie kilku miejscowości.

ug