Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Gmina Gnojnik wprowadza SMS-owy System Ostrzegania i Informowania

Gmina Gnojnik wprowadza SMS-owy System Ostrzegania i Informowania

29 lutego w Urzędzie Gminy w Gnojniku odbyło się spotkanie podczas, którego  zaprezentowano założenia wprowadzanego na terenie gminy SMS – owego Systemu Ostrzegania i Informowania.  Głównym założeniem systemu jest poprawa bezpieczeństwa poprzez szybki proces informowania mieszkańców, tak aby mieli szansę zabezpieczyć swój dobytek lub ewakuować się z miejsc zagrożonych katastrofą naturalną. Gminne centrum zarządzania kryzysowego będzie wysyłać do mieszkańców komunikat, dzięki czemu gmina uniknie chaosu informacyjnego.
System ostrzegania skonfigurowany został z nową stroną internetową gminy oraz profilem gminy na Facebooku. Każdy komunikat z SMS-owego Systemu Ostrzegania i Informowania automatycznie pojawi się jako aktualność na stronie. Dzięki temu każdy, kto ma dostęp do internetu, a nie jest zalogowany do systemu będzie miał dostęp do wysyłanych przez gminę informacji i ostrzeżeń.
Gmina wielokrotnie była dotykana przez powodzie. Odcinek Uszwicy przebiegający przez gminę liczy ok. 10 km. Dodatkowo koryto rzeki jest kręte, a to spowalnia przepływ wody podczas wzmożonych opadów atmosferycznych lub roztopów. W 1997 roku dotknęła gminę „Powódź stulecia”, w wyniku której poszkodowanych zostało ponad 140 rodzin. W kolejnych latach Uszwica regularnie wylewała, a tylko w latach 2003-2009 szacowane straty sięgnęły kwoty ponad 6,2 mln zł. W 2010 roku wsie leżące w dolinie Uszwicy zalewane były w przeciągu roku aż 7-krotnie. Poszkodowanych zostało 500 rodzin, a straty sięgnęły prawie 7 mln zł.
Gmina zagrożona jest również innymi niebezpieczeństwami naturalnymi. Są to silne podmuchy wiatru, pożary, fale upałów i susze (szczególnie niebezpieczne z racji zabudowy drewnianej), oblodzenie dróg w okresie zimowym oraz dużą ilość wypadków komunikacyjnych na drodze krajowej nr. 75
Zaletą SMS-owego Systemu Ostrzegania i Informowania jest szybkość dotarcia z informacją do mieszkańców, komunikacja bezpośrednia (skrócenie łańcucha komunikacji pomiędzy gminnym centrum zarządzania kryzysowego a mieszkańcami), możliwość tworzenia grup odbiorców oraz moderowania istniejących już wpisów (przypisywania mieszkańców do bardziej szczegółowych grup),  możliwość kontaktu z dowolnie wybranymi grupami osób zalogowanych w systemie (a co za tym idzie oszczędność pieniędzy), łatwa obsługa, możliwość wysłania komunikatu z telefonu komórkowego z dostępem do Internetu oraz możliwość sprawdzenia, czy komunikat dotarł do mieszkańca.
Działanie systemu jest proste i skuteczne. W chwili pojawienia się niebezpieczeństwa do mieszkańców zalogowanych w systemie gminne centrum zarządzania kryzysowego, rozsyła komunikat ostrzegawczy dotyczący rodzaju i rozmiaru zagrożenia oraz terytorium jego wystąpienia. Sygnał przesyłany jest poprzez operatorów komórkowych i dociera do mieszkańców z zagrożonego terenu. Mieszkańcy do systemu mogą się logować za pomocą nowej strony internetowej Gminy www.gnojnik.pl. Logowanie jest bezpłatne i trwa tylko 2 minuty. Podczas rejestracji mieszkaniec wpisuje swój numer telefonu, wybiera miejscowość, w której mieszka oraz wskazuje region zagrożenia – przy drodze krajowej, przy stacji benzynowej, na terenie zagrożonym osuwiskami lub na terenie zalewowym. Osoba rejestrująca się może kliknąć wiele kategorii – nie wpływa to na liczbę sms – ów, które dostanie w razie pojawienia się zagrożenia. Dodatkowo system daje możliwość odpowiedzenia przez mieszkańca na otrzymany komunikat ostrzegawczy (jednak płaci za niego zgodnie z taryfikatorem operatora sieci). Zadaniem systemu jest ostrzeganie ludności o zagrożeniach naturalnych, planowanej ewakuacji ludności z danego terytorium, a także utrudnieniach w ruchu wynikających z wypadków komunikacyjnych na terenie gminy, informowanie mieszkańców o awariach sieci wodociągowej, energetycznej i gazowniczej, a także o ważnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych dziejących się w naszej gminie.


 


 

IB