Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Gmina Gnojnik. Zastrzyk witaminowy dla mieszkańców.

Gmina Gnojnik. Zastrzyk witaminowy dla mieszkańców.

gnojnik-nWójt Gminy Gnojnik informuje, że za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku w dniu 17 lutego 2016 roku w ramach nadwyżki płodów rolnych wydawane będą bezpłatne jabłka i warzywa (marchew, kapusta).

Punkty odbioru produktów dla poszczególnych miejscowości są następujące:

• Biesiadki – koło małej remizy, o godz. 14:00
• Gnojnik – parking przy nowym Kościele, o godz. 14:00
• Gosprzydowa – parking przy Kościele, o godz. 14:00
• Lewniowa – przy Domu Strażaka, o godz. 14:00
• Uszew – na parkingu przy Kościele, o godz. 14:00
• Zawada Uszewska – przy Domu Ludowym, o godz. 14.00
• Żerków – przy budynku wiejskim, o godz. 10.00 – 12.00 – 18.02.2016r.

Pomoc udzielana będzie osobom potrzebującym z terenu Gminy Gnojnik, spełniającym przesłanki art.7 ustawy o pomocy społecznej, między innymi z powodu:
• ubóstwa,
• bezrobocia,
• niepełnosprawności,
• wielodzietności,
• długotrwałej lub ciężkiej choroby,
• zdarzenia losowego,
• inne

ug