Nie przegap
Strona główna » Felietony » Gmina z przyszłością

Gmina z przyszłością

Rozmowa z Wójtem Gminy Borzęcin Januszem Kwaśniakiem

Ostatnie wybory samorządowe w Gminie Borzęcin w kwestii wyboru wójta były plebiscytem za lub przeciw osobie kandydata. Sprawdzian ten dla Janusza Kwaśniaka wypadł bardzo dobrze. Został ponownie wybrany na stanowisko wójta czym wyborcy pokazali zaufanie dla niego samego i całej jego ekipy. Tym samym rozpoczęła się już szósta kadencja zarządzania gminą. Informator Brzeski postanowił zapytać Wójta o kilka spraw.

Ta kadencja wedle nowych przepisów jest o rok dłuższa i będzie trwała pięć lat. To więcej czasu na realizację zamierzeń i projektów.

Zawsze uważałem, że kadencyjność wójtów, burmistrzów i rad powinna zostać wydłużona i tak się stało. Trzeba mieć świadomość, że inwestowanie w gminie jest ściśle związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. W tym przypadku w dużej mierze ze środków z Unii Europejskiej, a budżet Unii jest realizowany w okresie siedmioletnim. Przygotowanie wniosków i projektów oraz sama procedura konkursowa na pozyskanie dotacji z funduszy UE trwa dwa, trzy lata, stąd wójt czy burmistrz, aby móc zrealizować swój przedwyborczy program powinien mieć więcej czasu. Uważam, że pięć lat to właściwa perspektywa dla realizacji programowych zamierzeń.

Przez poprzednie kadencje, a więc przez dwadzieścia lat pańskiego wójtowania Borzęcin i gmina bardzo się zmieniły. Co uważa pan za sukces w tym czasie?

W latach 1998 – 2018 na inwestycje wydatkowaliśmy ponad 112 milionów złotych. Są to środki wydane jedynie na zadania samorządu gminy. Oprócz tego partycypowaliśmy w zadaniach wykonywanych przez powiat i województwo w zakresie budowy chodników i dróg. W ostatnich dwóch kadencjach Gmina Borzęcin zaliczana była do grona liderów w regionie w zakresie inwestycji, rozwoju i pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. W tym czasie wykonaliśmy między innymi: kompleksowe wodociągowanie gminy, budowę Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, wodociągi we wszystkich miejscowościach gminy, przebudowę obiektu sportowego w Borzęcinie – Borku, budowę kompleksów sportowych przy Zespołach Szkół w Bielczy, Przyborowie i Łękach oraz boiska przy szkole w Borzęcinie Dolnym, budowę hali widowiskowej – sportowej o wymiarach olimpijskich 24×44 w Borzęcinie oraz hali przy Zespole Szkół i Przedszkola w Przyborowie, kompleksu sportowego „Orlik 2012” w Borzęcinie, sieci bezpłatnego internetu wraz z nieodpłatną dystrybucją blisko 600 zestawów komputerowych dla mieszkańców gminy, zabezpieczenia powodziowego miejscowości Borzęcin, odbudowę i przebudowę kilkudziesięciu kilometrów dróg gminnych oraz mostów, budowę chodników i placów zabaw, budowę Gimnazjum w Borzęcinie i Zespołu Szkół w Bielczy, generalny remont wszystkich placówek oświatowych i przedszkolnych oraz przedszkola przy Zespole Szkół w Przyborowie, budowę budynków wielofunkcyjnych służących celom kulturalnym w Warysiu, Bielczy i Przyborowie, modernizację obiektów w Borzęcinie i Łękach, a w pozostałych miejscowościach realizację prac projektowych, budowę nowej drogi do terenów inwestycyjnych w Borzęcinie – Borku, budowę remizy OSP w Bielczy, przebudowę w Przyborowie i remont pozostałych remiz, zakup samochodów pożarniczych i sprzętu dla jednostek, modernizację obiektów sportowych w Przyborowie, Łękach i Borzęcinie Dolnym. To wszystko widać. Gmina zmieniła się nie do poznania.

Jak wyglądają projekty na najbliższą kadencję?

Tych projektów jest wiele. Priorytetem na przyszłe lata jest jednak rozwój gospodarczy. Od wielu lat przygotowywaliśmy tereny inwestycyjne w Borzęcinie – Borku, aby przyciągnąć do gminy przedsiębiorców. W tym celu wybudowaliśmy drogę gminną łączącą te tereny z drogą wojewódzką nr 768, a niedawno powrócił temat budowy obwodnicy Przyborowa, co pozwoliło by jeszcze lepiej skomunikować strefę z wjazdem na autostradę. Wówczas transport ciężkich pojazdów nie odbywałby się przez zwartą zabudowę miejscowości Przyborów. W poprzednich latach sprzedaliśmy 12 działek inwestycyjnych o areale 11 hektarów. W tym roku sprzedaliśmy kolejne 14 działek. W tej chwili zostało nam jedynie 6 hektarów z blisko 24 – hektarowego terenu, na sprzedaż którego czekają zainteresowani inwestorzy. Na tym terenie powstanie kilka zakładów produkcyjnych i centra logistyczne. To dobra wiadomość dla mieszkańców, którzy będą mieli możliwość pracy w miejscu, bez konieczności wyjeżdżania do większych miast. To również dochody gminy w postaci podatków lokalnych i udziału w podatkach dochodowych, co ma istotny wpływ na zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy. Szacuje się, że po realizacji planowanych w strefie inwestycji z samych podatków lokalnych do budżetu gminy będzie wpływać rokrocznie 2,5 – 3 miliony złotych.

Inwestycje gminne to także remonty, budowa i przebudowa obiektów już istniejących.

Tak. Czeka nas dalsza budowa dróg i chodników, budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów kubaturowych i zagospodarowanie akwenów pożwirowych.
Z RPO pozyskaliśmy środki na przebudowę remizy OSP w Borzęcinie Górnym. Właśnie rozpisujemy procedurę przetargową. Tożsame zadanie mamy przygotowane w do realizacji w Borzęcinie Dolnym. Przygotowujemy również projekt budowy obiektu wielofunkcyjnego w Jagniówce, remonty w szkołach i na obiektach sportowych w Bielczy, Łękach i Przyborowie oraz projekty zagospodarowania centrów miejscowości. Za kilka tygodni rusza II etap termomodernizacji budynku urzędu gminy.
To oczywiście tylko niektóre zadania do wykonania w najbliższym czasie, a wyzwań w dalszej perspektywie przecież też nie brakuje.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Tomasz Pajor

IB

MATERIAŁ SPONSOROWANY

Czeslaw Siekierski – Życzenia Bożonarodzeniowe

Czesław Siekierski – Życzenia Bożonarodzeniowe

Opublikowany przez Informator Brzeski Środa, 19 grudnia 2018