Nie przegap
Strona główna » Region » Gmina Wojnicz / Uroczyste otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu

Gmina Wojnicz / Uroczyste otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu

10 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Sukmaniu (Gmina Wojnicz).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu będzie realizował projekt „Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 -2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Zakończenie projektu przewidziano w marcu 2020 r. 

Na realizację wspomnianego projektu Gmina Wojnicz otrzymała dofinansowanie w kwocie 740 762,38 zł.

– Wszyscy doskonale wiemy, że osobowość i umiejętności kształtują się od najmłodszych lat, więc pomoc w wychowaniu i nauce dzieciom jest niezwykle ważna. Dzięki utworzeniu Placówki dzieci będą mogły poszerzać swoje umiejętności i rozwijać zainteresowania. Rodzice skorzystają z pomocy i wskazówek zatrudnionych specjalistów – mówił podczas otwarcia Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk.

Wsparciem Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej objętych zostanie do 20 dzieci i młodzieży do 18 r. z terenu Gminy Wojnicz. Co warto zauważyć – również rodzice tych dzieci skorzystają z pomocy i wskazówek specjalistów zatrudnionych w placówce.

– Przede wszystkim jest to placówka nastawiona na pomoc dzieciom. Ma to być Placówka pomagająca w przezwyciężaniu ich trudności – mówi Monika Sendera kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu.

W ramach działalności placówki będzie prowadzonych szereg zajęć i terapii w wymiarze 1360 godzin – m.in.: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, a także pomoc w nauce oraz zajęcia ogólno-rozwojowe mające na celu rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży.

W programie działania zaplanowano organizację czasu wolnego dla uczestników projektu poprzez ich udział w różnych formach aktywności artystycznej, kulturalnej i turystycznej. Udział w wyżej wymienionych formach ma na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej, wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Ponadto w okresie wakacji i ferii zimowych dla dzieci uczęszczających na zajęcia zostanie zorganizowany kilkudniowy wyjazd wakacyjny bądź feryjny.

Dzieciom w ramach Placówki Wsparcia Dziennego zostanie zapewniony codzienny dowóz „z i do” placówki oraz gorący posiłek. Placówka w Sukmaniu wyposażona została w sprzęt multimedialny, a pomieszczenia dostosowane do potrzeb dzieci.

Wskazaniem do skierowania i przyjęcia dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego jest przede wszystkim orzeczenie o kształceniu specjalnym wydanym przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie oraz opinia o objęciu dziecka pomocą specjalistyczną.

Szczegółowych informacji nt. funkcjonowania placówki udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu pod nr tel. 14 6 790 030.

GOSP Wojnicz / IB

Fot. Maciej Mazur