Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Gnojnik: stawki podatku na 2013 rok

Gnojnik: stawki podatku na 2013 rok

Podczas XIX Sesji Rady Gminy Gnojnik w dniu 15 listopada br. Radni Gminy uchwalili stawki podatku, które obowiązywać będą w 2013 roku.

Podatek rolny został utrzymany na poziomie bieżącego roku. Stało się tak dlatego, że cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS w kwocie 75,86 zł  za 1q stanowiąca podstawę do naliczania podatku rolnego została obniżona przez Radę Gminy do kwoty 50,00 zł.

Podwyższono natomiast podatek od nieruchomości – średnio o wskaźnik inflacji tj. o 4%:
• od 1 m2 budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza podatek wynosił będzie 14,20 zł (obecnie 13,60 zł), a stawka za metr kwadratowy gruntu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą została podwyższona o 2 gr z kwoty 0,55 zł do 0,57 zł;
• stawkę od 1 m2 budynku mieszkalnego utrzymano na poziomie bieżącego roku, a wynosi ona 0,48 zł;
• stawkę za 1 m2 gruntu zabudowanego wyłączonego z podatku rolnego  (klasa „B”) podniesiono z kwoty 0,15 na 0,16 zł.

Rada Gminy utrzymała dotychczasowe zwolnienia z podatku od nieruchomości, które dotyczą głównie budynków mieszkalnych rolników oraz budynków gospodarczych będących w posiadaniu właścicieli gruntów do 1 ha.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy w Gnojniku stawki podatku od środków transportowych w roku 2013 będą wyższe o 2% w stosunku do stawek obowiązujących w roku bieżącym. Pomimo dwuprocentowego wzrostu są one znacznie niższe od stawek maksymalnych wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów.

Podatek od środków transportowych jest jednym ze źródeł dochodów własnych gmin. W myśl zapisu ustawy o podatkach lokalnych obowiązek podatkowy z tytułu podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych, jak również osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych (samochodów ciężarowych i ciągników powyżej 3,5 tony, naczep i przyczep powyżej 7 ton, autobusów i busów powyżej 15 miejsc do siedzenia).

Uchwały podatkowe

ug