Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Gorąco na linii Gmina Czchów – Miasto Limanowa / Stanowisko Gminy Czchów w sprawie przesiedlania Romów

Gorąco na linii Gmina Czchów – Miasto Limanowa / Stanowisko Gminy Czchów w sprawie przesiedlania Romów

Dzisiaj na naszą skrzynkę redakcyjną wpłynął mail ze stanowiskiem Urzędu Miejskiego w Czchowie w sprawie ostatnich wydarzeniach związanych z nielegalnym jak twierdza władze Czchowa przesiedleniem przez władze Miasta Limanowa rodzin romskich do budynku w Czchowie.

W wiadomości czytamy:

Toczący się od ponad trzech lat spór pomiędzy władzami Gminy Czchów a władzami Miasta Limanowa został rozstrzygnięty wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 grudnia 2018 roku (sygn. akt I OSK 2729/17), w którym oddalił skargę Miasta Limanowa od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ( sygn. akt III SA/Kr 585/17 ) w sprawie Gminy Czchów przeciwko uchwale Rady Miasta Limanowa, na podstawie której Burmistrz Limanowej dokonał zakupu nieruchomości z przeznaczeniem dla mniejszości romskiej w Czchowie i wcześniej w msc. Marcinkowice w Gminie Chełmiec. W obydwóch wyrokach uznano, że uchwała Rady Miasta Limanowa była rażąco sprzeczna z prawem i jako taka została uznana za nieważną od chwili podjęcia. W uzasadnieniach obydwóch wyroków podkreślono m.in., że nabycie nieruchomości miało na celu zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych mieszkańcom Limanowej, to niewątpliwie na podstawie przedmiotowej zgody (co prawda nieprecyzyjnej) nie mogło nastąpić nabycie nieruchomości położonej na terenie innej gminy, lecz wyłącznie na terenie tej gminy, w której podjęto stosowną uchwałę. Nieruchomość ta bowiem, jako mająca z mocy ustawy wchodzić w skład mieszkaniowego zasobu komunalnego Gminy Limanowa, winna była służyć właśnie wspólnocie mieszkańców Gminy Limanowa. Tymczasem zakup nieruchomości na terenie Gminy Czchów powodował sytuację, w której mienie komunalne Gminy Limanowa służyłoby zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Czchów, ponieważ po przeprowadzce osoby te stałyby się automatycznie mieszkańcami i członkami wspólnoty Gminy Czchów. W uzasadnieniu do wyroku WSA w Krakowie czytamy, że działanie takie narusza szereg praw obywateli, a docelowo prowadzi do wyeliminowania ich z danej społeczności gminnej.

Bez jakiegokolwiek szacunku dla przytoczonych rozstrzygnięć sądowych w połowie maja 2019 roku Burmistrz Miasta Limanowej dokonał faktycznego przesiedlenia 21 osób od lat zamieszkujących w Limanowej, do budynku w Czchowie przy ul. Sądeckiej. Działanie to w sposób rażący nie tylko narusza powagę sądowych rozstrzygnięć ale także prowadzi do szeregu czynności łamiących przepisy prawa. W bezprawny sposób mieszkańcy Ci zostali wyeliminowani ze swojej pierwotnej społeczności w mieście Limanowa.

Burmistrz Czchowa w dniu 20 maja 2019 roku dokonał zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Brzesku o możliwości przestępstwa przez Burmistrza Miasta Limanowa. Ponadto wystąpił z wnioskami o interwencje do Wojewody Małopolskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Niezależenie od działań władz samorządowych gminy Czchów sami mieszkańcy wysłali do władz państwowych i parlamentarzystów, petycje w której przedstawiają zarzuty niezgodnego z prawem działania Burmistrza Miasta Limanowa oraz swoje postulaty i oczekiwania.

Mając na uwadze złożone zawiadomienie do prokuratury Burmistrz Czchowa oświadcza, ze nie będzie udzielał dalszych komentarzy w sprawie.

Dokumenty dodatkowe:

Pismo mieszkańców Czchowa

2 WSA III SAKr 58517 – Wyrok WSA w Krakowie

3 Wyrok NSA 2729.17 z 2018

 

 

O sprawie pisaliśmy m.in.:

Romowie z Limanowej jednak zamieszkają w Czchowie / 17 maja 2019 r. <==

Sąd przyznał rację urzędnikom z Czchowa / 10 grudnia 2018 r r. <==

Moralność Biedy / 24 października 2016 r. <==

 

IB / UM Czchów

1 komentarz

  1. Jak to jest że jedni mogą kupić nierobom dom a normalne Polskie rodziny płacące podatki muszą harować całe życie.A mistrzostwem jest pozbycie się ich z Limanowej i podrzucenie do Czchowa.Polska to chory kraj nadal chory, promocja patologi nieróbstwa i cwaniactwa trwa a wy płacie podatki dalej.