Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Harcerze uczą się ratować

Harcerze uczą się ratować

Przy Zespole Szkół w Jadownikach działa od października 2016 r. Szczep Czarny, który w swoich szeregach ma zastęp o specjalności medycznej kierowany przez ratownika medycznego dh Michała Łanochę. Do tej pory szkolenie odbywało się w takim zakresie jaki był możliwy przy pomocy środków jakimi zastęp dysponował. Co prawda, zapału druhom nigdy nie brakowało, ale nie było za bardzo na czym się szkolić, ponieważ brakowało odpowiedniego sprzętu treningowego. Z tego powodu zastęp medyczny, mimo szczerych chęci, nie bardzo mógł się przygotować do zawodów w udzielaniu pierwszej pomocy jakie są organizowane przez Chorągiew małopolską, czy nawet przez Zarząd Główny ZHP. Teraz sytuacja się radykalnie zmieniła. Dzięki wsparciu udzielonemu przez pana Tomasza Latochę – Zastępcę Przewodniczącego Rady Powiatu i v-ce Prezesa MARR S.A. w Krakowie, druhowie otrzymali zestaw trzech nowoczesnych fantomów, w tym nawet fantom niemowlaka, oraz trenażer AED. Taki sprzęt pozwala na ćwiczenie udzielania pierwszej pomocy i przywrócenia funkcji życiowych osobie która utraciła przytomność. W tak dramatycznych okolicznościach pierwsze pięć minut jest najważniejsze, w praktyce decyduje o życiu lub śmierci.

Harcerze nie marnują czasu, Nike zamknęli podarowanego sprzętu w magazynie, tylko od razu zaczęli go wykorzystywać bardzo intensywne na szkolenia swoich członków. Druh Michał Łanocha oraz druhny Ania Szwiec, Karolina Piechowicz i Wiktoria Pajor prowadzili zajęcia z pierwszej pomocy w czasie biwaku w ramach Harcerskiej Akademii, która jest organizowana co roku celem szkolenia nowych kadr. Wzięło w nich udział 44 harcerzy, przyszłych zastępowych i przybocznych z prawie wszystkich środowisk brzeskiego Hufca ZHP. Zastęp medyczny ma bardzo ambitne plany szkoleniowe, którymi chce objąć cały Hufiec tak, aby wszyscy harcerze opanowali podstawy udzielania pierwszej pomocy. Nigdy nie wiadomo, komu, gdzie i kiedy taka umiejętność może się przydać. W planach jeszcze w tym roku, prawdopodobnie na początku czerwca, są hufcowe zawody z pierwszej pomocy które odbędą się w Ośrodku Harcerskim w Piaskach-Drużkowie.

„Meduzy”, bo taką noszą nazwę jadownickie wędrowniczki (wędrownikami nazywa się najstarszych harcerzy ze szkół ponadgimnazjalnych) same cały czas poszerzają swoje umiejętności, by być gotowe w przyszłości do udziału w profesjonalnych zawodach z pierwszej pomocy. Bardzo dobrze układa się współpraca z SOR-em w Brzesku, dzięki wsparciu ze strony Dyrekcji Szpitala w Brzesku.


IB