Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku
ul. Okulickiego 2, 32–800 Brzesko, tel./fax 14 66 31 721, 14 68 63 837, tel. 14 66 31 641, 14 68 63 200
e–mail: zsp1@zsp1–brzesko.edu.pl, www.zsp1–brzesko.edu.pl

Typy Szkół:
► Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika – 3 letnie
► Technikum im. Józefa Piłsudskiego – 4 letnie
► Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – 3 letnie (dla absolwentów ZSZ – 2 letnie)
► Szkoła Policealna – 2 letnia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
3 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia, biologia (planowany przedmiot: uzupełniający – historia i społeczeństwo, dodatkowy – ratownictwo medyczne). Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Szkoła dla uczniów chcących podjąć studia na kierunkach: medycyna, ratownictwo medyczne, farmacja, biotechnologia, weterynaria, rolnictwo, biologia, chemia, fizjoterapia, zootechnika, technologia chemiczna, ochrona środowiska.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka (planowany przedmiot: uzupełniający – historia i społeczeństwo, dodatkowy – rysunek). Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Studia na kierunkach technicznych: architektura, matematyka, fizyka, informatyka.

Przedmioty rozszerzone: informatyka, geografia, język angielski lub język niemiecki (planowany przedmiot: uzupełniający – historia i społeczeństwo, dodatkowy – ekonomia w praktyce). Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Szkoła dla uczniów chcących podjąć studia na kierunkach: geografia,  informatyka, hotelarstwo, stosunki gospodarcze, europeistyka, turystyka i rekreacja.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski lub język niemiecki (planowany przedmiot uzupełniający – historia  i społeczeństwo,  dodatkowy – biomatematyka). Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Studia na kierunkach: medycznych, lekarskich, farmacji, stomatologii, ochronie środowiska, chemii, technologii chemicznej.

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski lub język niemiecki (planowany przedmiot: uzupełniający – przyroda, dodatkowy – edukacja medialna i dziennikarstwo). PATRONAT MERYTORYCZNY: TVP KRAKÓW. Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:  Szkoła dla uczniów chcących podjąć studia na kierunkach: filologia polska, filologia angielska lub niemiecka, historia, europeistyka, dziennikarstwo, politologia, pedagogika, psychologia.

Przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski lub język niemiecki (planowany przedmiot: uzupełniający – przyroda, dodatkowy – elementy prawa oraz elementy pracy biurowej). Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Studia na kierunkach ekonomicznych, m. in.: stosunki międzynarodowe,  zarządzanie, administracja oraz na kierunkach historia i politologia, prawo. Zdobycie wiedzy z zakresu prawa i administracji, funkcjonowania samorządu, zwiększenie aktywności młodzieży w życiu społeczności lokalnej.

TECHNIKUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
4 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

TECHNIK EKONOMISTA
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.

Zakres kompetencji absolwenta:
– planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
– obliczanie podatków,
– prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
– prowadzenie rachunkowości,
– wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Praktyka: Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze  6 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Absolwent kończący technikum w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dodatkowo dyplom technika rachunkowości po odbyciu kursu kwalifikacyjnego i potwierdzeniu kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Po uzyskaniu tytułu technika ekonomisty otwierają się możliwości pracy w administracji, handlu, księgowości, a także istnieje możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

TECHNIK INFORMATYK

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka.

Zakres kompetencji absolwenta:
Absolwent jest przygotowany do:
– montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,
– projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami,
– projektowania baz danych i administrowania bazami danych,
– tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami,
– prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Praktyka: Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich” i „Montaż i eksploatacja sieci rozległych” istnieje możliwość uzyskania dodatkowo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Technik informatyk może podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery m.in.: w punktach serwisowych, działach obsługi informatycznej każdej firmy, działach obsługi i administrowania sieciami komputerowymi, działach obsługi graficznej wydawnictw, działach obsługi marketingowej firm, projektowania i administrowania stron. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia własnej działalność gospodarczej w  zakresie usług informatycznych. 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.

Zakres kompetencji absolwenta:
– umiejętność organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów  i usług reklamowych,
– organizowanie oraz prowadzenie  kampanii reklamowej,
– projektowanie oraz wykonywanie środków reklamowych.

Praktyka: Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Technik organizacji reklamy może podejmować pracę w agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw, w biurach ogłoszeń, studiach graficznych i działach promocji środków masowego przekazu oraz w działach promocji i reklamy podmiotów gospodarczych. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia własnej działalność gospodarczej.

TECHNIK LOGISTYK

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.

Zakres kompetencji absolwenta:
– planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
– zarządzanie zapasami,
– organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową,
– zarządzanie gospodarką odpadami,
– planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Praktyka: Szkoła organizuje praktykę zawodową w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, w wymiarze  4 tygodni.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo–spedycyjnych, jak również jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

FOTOTECHNIK 

Zakres kompetencji absolwenta:
– organizowanie planu zdjęciowego,
– rejestrowanie, kopiowanie i obróbka obrazu,
– wykonywanie prac graficznych przeznaczonych do wydruku,
– przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych,
– wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych.

Praktyka: Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania” i „Drukowanie cyfrowe”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Fototechnik może podejmować pracę w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, policji, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług. Jest również  przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

SZKOŁA POLICEALNA – dla dorosłych, 2 letnia

TECHNIK ADMINISTRACJI

Zakres kompetencji absolwenta:
– umiejętność wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
– sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,
– prowadzenie postępowania administracyjnego.

Praktyka: Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Po uzyskaniu tytułu technika administracji otwierają się możliwości pracy w administracji rządowej i administracjach specjalnych, w jednostkach samorządu terytorialnego – urzędach: marszałkowskich, powiatowych, miejskich, gminnych i w jednostkach organizacyjnych, w przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych, specjalistycznych kwalifikacji.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Zakres kompetencji absolwenta:
– prowadzenie rachunkowości,
– rozliczanie danin publicznych,
– rozliczanie wynagrodzeń,
– rozliczanie składek pobieranych przez ZUS,
– prowadzenie analizy finansowej.

Praktyka: Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji” istnieje możliwość uzyskania dodatkowo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Z tytułem technik rachunkowości można znaleźć zatrudnienie w firmach ubezpieczeniowych, w biurach podatkowych i rachunkowych, w urzędach. Praca czeka również w firmach, którym zależy na profesjonalnym prowadzeniu działu rachunkowości.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
3-letnie (dla absolwentów ZSZ 2-letnie)

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE – dla dorosłych:
– prowadzenie działalności handlowej
– obsługa klienta w jednostkach administracji

IB