Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

Zespół Szkół w Szczurowej
32-820 Szczurowa, ul. Rynek 14, tel./fax 14 671 49 39, www.zsszczurowa.cba.pl, e-mail: zs.szczurowa@poczta.fm

Typy Szkół:
► Liceum Ogólnokształcące – 3 letnie
► Technikum – 4 letnie
► BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – 3 letnia
► Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – 3 letnie (dla absolwentów ZSZ 2 letnie)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

3 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski lub język niemiecki, biologia, (planowany przedmiot uzupełniający – elementy prawa)

język polski, język angielski lub niemiecki, historia.
(planowany przedmiot uzupełniający – elementy prawa)

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Szkoła dla uczniów, którzy chcą podjąć studia na kierunkach humanistycznych, psychologiczno-pedagogicznych, zainteresowanych historią, językiem ojczystym oraz prawem.

UWAGA !
Kształcenie odbywa się również na poziomie 3 letniego LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH (przedmioty rozszerzone: j. angielski, historia) – absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej są przyjmowani bezpośrednio do II klasy.

TECHNIKUM

4 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

TECHNIK HANDLOWIEC

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski.

Zakres kompetencji absolwenta:
– organizowanie prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,
– wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
– prowadzenie działań reklamowych i marketingowych,
– organizowanie i prowadzenie działalności handlowej,
– zarządzanie działalnością handlową  przedsiębiorstwa.

Praktyka: Uczniowie technikum kształcący się w zawodzie technik handlowiec odbywają 4-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach handlowych, sklepach, hurtowniach i magazynach.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej” istnieje możliwość uzyskania dodatkowo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Technik handlowiec to zawód szerokoprofilowy. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych jako specjaliści od marketingu, akwizycji towarów, reklamy czy księgowości, przedstawiciele handlowi, dystrybutorzy produktów, szefowie działu sprzedaży. Znajdą również zatrudnienie w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach i magazynach, przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności. Szkoła wyposaża w wiedzę i umiejętności niezbędne w celu uruchomienia działalności własnej firmy handlowej.

TECHNIK EKONOMISTA

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka.

Zakres kompetencji absolwenta:
– planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
– obliczanie podatków,
– prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
– prowadzenie rachunkowości,
– wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Praktyka: Uczniowie technikum kształcący się w zawodzie technik ekonomista odbywają  6 tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Technik ekonomista może być zatrudniony w obszarze prac ekonomiczno-biurowych, a przede wszystkim na stanowiskach, na których wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu: finansów, rachunkowości, organizowania procesów związanych ze sprzedażą wyrobów, towarów i usług.

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.

Zakres kompetencji absolwenta:
– organizowanie działalności turystycznej,
– organizowanie imprez i usług turystycznych,
– rozliczenie imprez i usług turystycznych,
– obsługiwanie klientów korzystających z usług turystycznych.

Praktyka: Uczniowie technikum kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej odbywają 8-tygodniową praktykę w pracowniach szkolnych, biurach podróży, hotelach, izbach turystycznych, punktach informacji turystycznej w innych podmiotach świadczących usługi turystyczne.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Po uzyskaniu tytułu technika obsługi turystycznej otwierają się możliwości pracy w biurach podróży, hotelach, agroturystyce, izbach turystyki, punktach informacji turystycznej, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki, urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu. Technik obsługi turystycznej może prowadzić także działalność gospodarczą na własny rachunek.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

3 letnia, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

WIELOZAWODOWA dla młodocianych pracowników

Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Uczniowie kształcą się  w następujących zawodach: sprzedawca, betoniarz-zbrojarz, murarz-tynkarz, kucharz, piekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, blacharz samochodowy, fryzjer, elektryk, wędliniarz, stolarz, posadzkarz.

UWAGA!
Uczniowie, którzy chcieliby kształcić się w innym zawodzie, niż wymienione powyżej mogą uczyć się w naszej szkole, a praktykę odbywać w wybranej przez siebie firmie.

KWALIFIKACYJNe KURSy ZAWODOWe – dla dorosłych:

PROWADZENIE SPRZEDAŻY

Czas nauki 1,5 roku. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w profesjonalnej pracowni sprzedaży.  Aby uczestniczyć w kursie wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub 8 – klasową szkołę podstawową i w roku rozpoczęcia kursu ukończone 18 lat. Po ukończeniu kursu słuchacz może być zatrudniony we wszystkich typach przedsiębiorstw handlowych, detalicznych, hurtowych oraz magazynach.

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNEJ

Technik księgarstwa jest pośrednikiem między wydawcą a czytelnikiem. Zajmuje się działalnością handlową, sprzedażą książek, płyt, map, reprodukcji dzieł sztuki i pozostałego asortymentu księgarskiego. Organizuje kampanie reklamowe, spotkania z autorami, kiermasze, wystawy. Bierze udział w targach książki i giełdach. Dba o promocje książek.

 —

IB