Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Infrastruktura dla lepszej obsługi podróżnych

Infrastruktura dla lepszej obsługi podróżnych

Gmina Szczurowa wspólnie z Dębnem, Borzęcinem, Gnojnikiem, Czchowem, Iwkową i Brzeskiem przygotowała wniosek o dofinansowanie projektu, dotyczącego usprawnienia zbiorowego systemu transportowego, a przy tym zmniejszenia niskiej emisji.

Koncepcją złożonego do dofinansowania projektu jest umożliwienie mieszkańcom Gminy Szczurowa sprawnej przesiadki z samochodu lub roweru, który będzie mógł pozostawić na wybudowanym parkingu w systemie „parkuj i jedź”, na połączenie autobusowe, a następnie kolejowe w tym:

  • dwie zatoki autobusowe, utwardzone parkingi, ciągi piesze łączące zatoki autobusowe z parkingiem, oświetlenie terenu, placu dla podróżnych, konstrukcji zadaszeń, ławek, kosza i miejsc dla rowerów w rejonie ronda przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich;
  • konstrukcja zadaszenia przystankowego z utwardzonym placem, ławki, kosz, miejsca dla rowerów obok szkoły w Strzelcach Wielkich;
  • budowa parkingu z oświetleniem i miejscami dla rowerów w rejonie skrzyżowania i szkoły w Woli Przemykowskiej;
  • budowa parkingu przy remizie we Wrzępi;
  • przebudowa miejsc postojowych, oświetlenie, zadaszenie przystankowe, stojaki dla rowerów w rejonie skrzyżowania i szkoły w Niedzieliskach;
  • utwardzenie kostką placów pod wiatą z budową konstrukcji zadaszenia przystankowego, wykonanie miejsc dla rowerów, ławki, kosze na śmieci w Rudach- Rysiu;
  • budowa parkingu z odwodnieniem obok skrzyżowania i remizy OSP w Górce.

Koszt realizacji inwestycji w Gminie Szczurowa wynosi ponad 1,3 mln zł, z czego 85% tej kwoty pochodzi z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

UG Szczurowa