Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Iwkowa / Dodatkowe środki na tworzenie miejsc pracy dla Stowarzyszenie LGD „Na Śliwkowym Szlaku

Iwkowa / Dodatkowe środki na tworzenie miejsc pracy dla Stowarzyszenie LGD „Na Śliwkowym Szlaku

W minionym tygodniu wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka spotkał się z małopolskimi Lokalnymi Grupami Działania na cyklicznym szkoleniu. Podczas spotkania 13 LGD otrzymało oficjalne zawiadomienia o możliwości ubiegania się o dodatkowe środki na realizację lokalnych strategii rozwoju. Takie wsparcie trafi również na teren Powiatu Brzeskiego.

Zawiadomienia z rąk wicemarszałka Łukasza Smółki odebrali m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z Iwkowej.

– Gratuluję najbardziej aktywnym małopolskim Lokalnym Grupom Działania. To dzięki ich mobilizacji, małopolscy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w tworzeniu nowych miejsc pracy, tak potrzebnych na obszarach wiejskich – powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Przypomnijmy, że koniec 2018 roku oznaczał dla Lokalnych Grup Działania konieczność rozliczenia się z realizacji pierwszego „kamienia milowego” lokalnych strategii rozwoju. Dzięki aktywności wykazanej przez 13 spośród 32 małopolskich LGD i osiągnięciu przez nie wymaganych poziomów realizacji wskaźników LSR, Małopolska może zyskać dodatkowe 9,5 mln zł na wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach.

Komisja Europejska decyzją wykonawczą z dnia 9 kwietnia 2019 r. zatwierdziła zmianę PROW 2014-2020, która między innymi zwiększa budżet finansowy na działanie LEADER umożliwiający zrealizowanie podwyższeń wybranych lokalnych strategii rozwoju w ramach bonusu.

LGD może ubiegać się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, tj.:

• podejmowanie działalności gospodarczej,
• tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,
• rozwijanie działalności gospodarczej (w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie),
• wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR,
• rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

Warunkiem koniecznym do pozyskania środków na wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości jest wyznaczenie przez społeczności lokalne w ramach LSR, najbardziej adekwatnych dla danego subregionu obszarów wsparcia.

Galeria zdjęć <==

malopolska.pl